ปฏิทิน 2019*แก้ไขเปลี่ยนแปลง* วันที่ 10 ก.พ. 62  เป็น การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง

                                  วันที่ 18 ก.พ. 62  เป็นวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์  กรุุงเทพฯ

*แก้ไขเปลี่ยนแปลง* วันที่ 20 มี.ค. 62  ประชุมมูลนิธิ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาจักรยานฯ

                                  วันที่ 20 มี.ค. 62  เป็น การแถลงข่าว Tour of thailand 2019

                                  วันที่ 21 มี.ค. 62  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาจักรยานฯ


*แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ตราด"  ในวันที่ 3 - 5 พ.ค. 62 เป็นวันที่  24 - 26  พ.ค. 62

                                                          วันที่  14 พ.ค. 62  งานแถลงข่าว การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ตราด"

                                                          วันที่ 19 พ.ค. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดจันทบุรี*


*แก้ไข วันที่ 9 มิ.ย. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี*

*แก้ไข วันที่ 12 - 14 ก.ค 62 การแข่งขันประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

และเลื่อนการแข่งขัน Bmx สนามที่  5 จากวันที่ 20 - 21 ก.ค 62 เป็นวันที่  9 - 11 ส.ค. 62*


***แก้ไข วันที่ 9 - 11 ส.ค. 62 เป็น การแข่งขันรายการ SAT Thailand BMX INVITATION I & II และ การแข่งขัน Bmx สนามที่ 5 จังหวัดชลบุรี***


***แก้ไขวันที่ 4 - 8 ต.ค. 62 เป็นการแข่งขันประเภทลู่นานาชาติ UCI TRACK ASIA CUP 2019

วันที่ 12 - 13 ต.ค. 62 เป็นการแข่งขันทางเรียบใจเกินร้อย และ Bike 4 all สนามที่ 4  จังหวัดนครนายก***