ปฏิทิน 2562
*แก้ไขเปลี่ยนแปลง* วันที่ 10 ก.พ. 62  เป็น การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง

                                  วันที่ 18 ก.พ. 62  เป็นวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์  กรุุงเทพฯ*แก้ไข วันที่ 19 พ.ค. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดจันทบุรี*

*แก้ไข วันที่ 9 มิ.ย. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี*