ปฏิทิน 2562
*แก้ไขเปลี่ยนแปลง* วันที่ 10 ก.พ. 62  เป็น การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง

                                  วันที่ 18 ก.พ. 62  เป็นวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์  กรุุงเทพฯ

*แก้ไขเปลี่ยนแปลง* วันที่ 20 มี.ค. 62  ประชุมมูลนิธิ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาจักรยานฯ

                                  วันที่ 20 มี.ค. 62  เป็น การแถลงข่าว Tour of thailand 2019

                                  วันที่ 21 มี.ค. 62  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาจักรยานฯ


*แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ตราด"  ในวันที่ 3 - 5 พ.ค. 62 เป็นวันที่  24 - 26  พ.ค. 62

                                                          วันที่  14 พ.ค. 62  งานแถลงข่าว การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ตราด"

                                                          วันที่ 19 พ.ค. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดจันทบุรี*


*แก้ไข วันที่ 9 มิ.ย. 62 การแข่งขันประเภทถนน (อินไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี*