Thai Cycling Association

 

     ข้อมูลต่างๆของสมาคม

 
   ประวัติสมาคมฯ
 
 
ในปี พ.ศ.2502  ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร  และได้มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขึ้นในครั้งนี้ด้วย แต่การจัดการแข่งขันได้นั้น     
จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน  รวมทั้งองค์การนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI = Union Cycliste  Internationale) จึงจำเป็นต้องก่อตั้งเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน  นอกจากจักรยานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ ที่ไม่มีองค์กรที่จะรองรับ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีบุคคล 3 คน ที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ชนิดกีฬา

1. นายเฉลิม   บุญยะสุนทร   หัวหน้าแผนกกีฬาประชาชน กรมพลศึกษา ดูแลกีฬาวอลเลย์บอล
 
2. น.อ.ลัทธิ    ติมิศานนท์   กรมสวัสดิการทหารเรือ  ดูแลกีฬาว่ายน้ำ
 
3. นายเสรี      ไตรรัตน์      จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกีฬาจักรยาน
 
ซึ่งทั้งสามคนนี้  ต่างเป็นกรรมการบริหารของทั้งสามสมาคม
 
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 
1.  อำนวยการแนะนำ พัฒนา บัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ  ควบคุมระเบียบวินัยนักจักรยาน
และเจ้าหน้าที่ทีมจักรยาน ตลอดจนการแข่งขันจักรยานทุกประเภททั่วประเทศไทย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
 
และกติกาการแข่งขัน
จักรยานทุกประเภทของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) อย่างเคร่งครัด

 
2.  สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาจักรยานทุกประเภทตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่เกี่ยวกับสถานที่แข่งขันอุปกรณ์จักรยาน การฝึกซ้อมจักรยานทุกประเภททั้งในด้านการปฏิบัติและทฤษฎี โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานให้สูงขึ้นเทียบเท่าระดับนานาชาติ
 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักจักรยานให้มีน้ำใจนักกีฬา  ทำการแข่งขันจักรยานอย่างเที่ยงธรรม ชี้แนะให้นักกีฬา มีวัฒนธรรมทางการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนมิตรภาพระหว่างมวลสมาชิกของสมาคม และนักจักรยานของทีมต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
5.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ   ในการจัดการแข่งขันจักรยาน  ทั้งภายในและต่างประเทศ  ให้มีมาตรฐานสากล
 
6.  เผยแพร่กฎ กติกาการแข่งขันจักรยานที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มวลสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน
 
7.  ไม่ทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อกีฬาจักรยาน ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ  และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกกรณี
 
 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมได้ร่างข้อบังคับของสมาคมแล้ว  ก็ได้รวบรวมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดแรก ซึ่งได้แก่
 
1.
พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ นายกสมาคม
2.
นายวิลาศ บุญนาค อุปนายกสมาคม
3. นายประวัติ สุขุม กรรมการสมาคม
4. นายโตสิต สีบุญเรือง กรรมการสมาคม
5. นายไฉน สัมพันธารักษ์ กรรมการสมาคม
6. นายอาณัติ บุญนาค กรรมการสมาคม
7. นายไพศาล นันทาวิวัฒน์ กรรมการสมาคม
8. นายเฉลิม บุญสุนทร กรรมการสมาคม
9. นาวาเอก ลัทธิ ตมิศานนท์ กรรมการสมาคม
10. นายเสรี ไตรรัตน์ กรรมการสมาคม

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารสมาคม จะมีวาระในการบริหารงานคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่ นายกสมาคมจักรยานฯ ได้รับการเลือกตั้ง ดำเนินการบริหารงานและสร้างผลงานได้อย่างงดงาม  ในการแข่งขันรายการต่างๆ หลายรายการ เช่นการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 4 จากนั้น พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ยมนาค นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือทูลราชเลขาธิการ ได้โปรดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2505 และได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2506 ความว่า ทรงรับสมาคมจักรยานฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานฯ มีมติ ให้ถือว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นวันก่อตั้งสมาคมจักรยานฯ และนับตั้งแต่ พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบัน ได้มีนายกสมาคมเข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกันคือ
 
  พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก กาญจนจารี นายกสมาคม  
    นายวีรศิลป์ คุณารักษ์ เลขาธิการสมาคม  
           
  พ.ศ.2532 - 2538 พลเอก ยุทธนา คำดี นายกสมาคม  
    พลตรี สมชาติ สภารักษ์ เลขาธิการสมาคม  
           
  พ.ศ.2539 - 2540 พลเอก ยุทธนา คำดี นายกสมาคม  
    นายวรวุฒิ โรจนพานิช เลขาธิการสมาคม  
           
  พ.ศ.2541 - 2545 พลเอก ยุทธนา คำดี นายกสมาคม  
    พันเอก เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคม  
           
  พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน พลอากาศเอก ชนินทร์ จันทรุเบกษา นายกสมาคม  
    พลโท เดชา เหมกระศรี  เลขาธิการสมาคม  

 

read here read here women cheat on their husbands
why men cheat click here i dreamed my husband cheated on me
boyfriend cheated on me why women cheat with married men married affairs sites
women pregnant open pregnancy
married cheaters cheat on husband women that cheat with married men
my boyfriend cheated on me but i still love him go i told my boyfriend i cheated on him
i almost cheated on my boyfriend how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend should i tell him
cheat on your boyfriend link cheated on my boyfriend
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny tolobel.com horny sex stories
unfaithful spouse open women cheat husband
bdsm gay boy sex stories linotancredi.com adult forum stories
pro-choice abortion facts early medical abortion stories different types of abortion
how abortions work mipnet.dk side effects of the abortion pill
prescription coupons site free viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
discount drug coupons open free cialis coupons
plan parenthood abortion does insurance cover abortion abortion clinic los angeles
discount prescription coupons ameracorporation.com free cialis coupon
vivitrol and drinking alcohol naltrexone alcoholism medication ldn online
teenage abortion pill aspiration abortion abortion pill rights
buy abortion pill late term abortion pill abortion pill procedures
discount coupons for prescriptions cialis discount coupons online prescriptions coupons
second trimester abortion price of abortion pill medication abortion pill
medication abortion pill alternatives to abortion pill the cost of abortion
feldene flas para que sirve feldene gel feldene
lamisil pomada lamisil pastillas lamisil
clomid proviron pct clomid clomid testosterone
viagra wiki viagra torta viagra pret
duphaston 10 mg bvandam.com duphaston tablete kako se piju
priligy 30 mg priligy 60 mg priligy
half life naltrexone click naltrexone ldn
alcohol blocker pill site.cegep-rimouski.qc.ca low does naltrexone
naltrexone hair loss charamin.jp where can i buy low dose naltrexone
drug implants for addicts low dose naltrexone insomnia naltrexone nausea
trexan medication link naltrexone ms
acamprosate where to buy naltrexone order low dose naltrexone online
" data-width="205" data-height="300" data-show-faces="true" data-stream="1" data-header="1">
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans