Thai Cycling Association

 
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2558 - 2559
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://file.siam2web.com/taca/files[images]/web60/2017531_59736.jpg
โครงสร้างการบริหารของ สมาคมจักรยานแห่งปประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 คณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

วาระปี 2558-2559


             
 
1.พลเอก เดชา
เหมกระศรี
นายกสมาคม
2.นายมนตรี
อัศวาจารย์
อุปนายก (1)
3.นายเอกชัย
เศวตสมภพ
อุปนายก (2)
4.นายประธาน
ไชยประสิทธิ์
อุปนายก (3)
5.พลเอก วีระกูล
ทองมา
อุปนายก (4)
6.พลเอก ผดุงศักดิ์
กลั่นเสนาะ
อุปนายก (5)
7.นายประหยัด
คูณสมบัติ
อุปนายก (6)
8.นายสุชาติ
ภาษาประเทศ
อุปนายก (7)
9.นายโสภณ
ดำนุ้ย
อุปนายก (8)
10.นางมยุรี
ฐานานุศักดิ์
อุปนายก (9)
11.นายสุวิช
ชูตระกูล
อุปนายกฝ่ายกฎหมาย
12.นายสุรวุฒิ
เชิดชัย
อุปนายกฝ่ายสนับสนุน
13.นายเกริก
วงศาริยวานิช
อุปนายกฝ่ายสวัสดิ์การ
14.นายแพทย์เอกลาภ
ทองบริสุทธิ์
อุปนายกฝ่ายแพทย์
15.พันเอกสุนทร
สัมฤทธิ์สุทธิ์
อุปนายกฝ่ายทะเบียน
16.นาวาเอก พรหมเมธ
อติแพทย์
อุปนายกและฝ่ายประชาสัมพันธ์
17.นายณัฐพงศ์
โลหิตนาวี
อุปนายกฝ่ายเทคนิคและฝ่ายต่างประเทศ
18.พลตรี ชัยวิทย์
ชยาภินันท์
อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ
  
19.นาวาโท ฐิตพร
 
น้อยรักษ์
รองเลขาธิการและเหรัญญิก

 
               
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


 

 
 
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans