ศูนย์ฝึก wcc-ks เมืองหยางหยาง เกาหลีใต้ โดยจะเข้าร่วมการแข่งขัน Yangyang track international ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2526 ที่ผ่านมา

1 2 3 4 5 6 7