การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ขั้นพื้นฐาน “BMX Coaching Course,Level 1 ”


Image

การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ขั้นพื้นฐาน “BMX Coaching Course,Level 1 ”

การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ขั้นพื้นฐาน

“BMX Coaching Course,Level 1 ”


ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี