การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ขั้นพื้นฐาน “MTB Coaching Course,Level 1 ”


Image

การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ขั้นพื้นฐาน “MTB Coaching Course,Level 1 ”

การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ขั้นพื้นฐาน

“MTB Coaching Course,Level 1 ”

ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี