การฝึกอบรม


Export excel
# หัวข้อ งบประมาณประจําปี วันที่
1 การอบรม test
2563
08/04/2020 - 06/05/2020
2 การอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับ2 (MTB Coaching course, Level 2)
2562
12/09/2019 - 16/09/2019
3 การอบรมผู้ตัดสินจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน รายการ National Basic Road Coaching Course
2562
15/07/2019 - 19/07/2019
4 โครงการการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินจักรยานอาชีพ หลักสูตร National Basic Road Commissaire Course ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
2562
10/06/2019 - 14/06/2019
5 รายการ National Basic Road Commissaire Course
2562
22/04/2019 - 25/04/2019
6 การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ขั้นพื้นฐาน
2562
20/02/2019 - 24/02/2019
7 การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ขั้นพื้นฐาน “MTB Coaching Course,Level 1 ”
2562
13/01/2019 - 17/01/2019
8 การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ขั้นพื้นฐาน “BMX Coaching Course,Level 1 ”
2561
11/12/2018 - 15/12/2018
#