ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่1


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

82 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่น Master 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่น Youth 350   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่น Master 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่น Youth 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่น Master 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Youth 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Master 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฮาร์ดเทล 400   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฟรีไรด์ 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-01-19

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-01-17

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-01-17

รับสมัครทั้งหมด

500

การแข่งขันจักรยาน เสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 สนามที่ 1

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562

ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

       

        รุ่นการแข่งขัน    

Class A  (แข่งขัน)

Class B  (ท่องเที่ยว)

Class B  (ท่องเที่ยว) 

ดาวน์ฮิล

1.รุ่นเยาวชน 17- 18 ปีชาย

2.รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)

3.รุ่นอายุ 30 39  ปีชาย

4.รุ่นอายุ 40 49  ปีชาย

5.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย

6.รุ่นเยาวชน 17- 18 ปีหญิง

7.รุ่นทั่วไปหญิง (19 ปีขึ้นไป)

8.รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย

 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย

2. รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย

3. รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย

4. รุ่นอายุ 15 - 16 ปีชาย

5. รุ่นอายุ 17 - 18 ปีชาย

6. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย

7. รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย

8. รุ่นอายุ 40 49 ปีชาย

9. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย

 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

2. รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง

3. รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง

4. รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง

5. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง

6. รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง

 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

2. รุ่นอายุ 15 - 16 ปีชาย

3. รุ่นอายุ 17 - 18 ปีชาย

4. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย

5. รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล

6. รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย

7. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

8. รุ่นฟรีไรด์

9. รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง  

10. รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง  

11. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง


วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในประเภทครอสคันทรี Class A ณ บริเวณดอยม่อนกระถาง

เวลา 06.30 น. - เริ่มลงทะเบียน

เวลา 08.20 น. - พิธีเปิดการแข่งขันฯ

เวลา 09.00 น. - เริ่มปล่อยตัว Class A ตามลำดับ

เวลา 11.50 น. - มอบรางวัล Class A

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในประเภทครอสคันทรี Class B , C ณ บริเวณดอยม่อนกระถาง

เวลา 06.30 น. - เริ่มลงทะเบียน

เวลา 13.00 น. - เริ่มปล่อยตัว Class B, C ตามลำดับ

เวลา 15.30 น. - มอบรางวัล Class B, C


วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทดาวน์ฮิล ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

เวลา 09.00 น. - ลงทะเบียนนักกีฬา

เวลา 10.30 น. - เริ่มการแข่งขันรอบทดสอบเวลา (SEEDING RUN)

เวลา 11.00 น. - รอบชิงชนะเลิศ (FINAL RUN) - นักกีฬาที่ไม่ได้ถ่ายทอด

เวลา 12.30 น. - มอบรางวัลรุ่นที่ไม่ได้ถ่ายทอด

เวลา 14.00 – 16.00 น. - ถ่ายทอดสด ThaiPBS

เวลา 15.40 น. - พิธีมอบรางวัล ช่วงถ่ายทอด

เวลา 16.00 น. - เสร็จสิ้นการแข่งขัน

เวลา 16.10 น. - พิธีมอบรางวัล รุ่นอื่นๆ

*************