ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

176 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
Timetrial รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Timetrial รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Timetrial รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Timetrial รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) 400   บาท 1
Criterium รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Criterium รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Criterium รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Criterium รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Criterium รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Criterium รุ่น Master 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Inlinerace รุ่น Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-01-20

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-01-16

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-01-17

รับสมัครทั้งหมด

500

กําหนดการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมปประเทศไทย  ประจำปี 2562

ชิงถวยพระราชทาน  คิงส์ภูมิพล

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


เวลา 06.00 น. - นักกีฬาจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายงานตัว ณ บริเวณกองอำนวยการจัดการแข่งขันฯ

เวลา 08.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขันฯ รูปแบบการแข่งขันเป็นการปล่อยตัวนักจักรยานทําการแข่งขันที่ละคน โดยเว้นระยะหาง่ คนละ 1 นาที / คน


เวลา  09.00 น.           รุ่นยุวชนชาย               แข่งขัน 1 รอบ รวมระยะทาง 10 กม.      


รุ่นเยาวชนหญิง            แข่งขัน 1 รอบ รวมระยะทาง 10 กม.


รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย   แข่งขัน 1 รอบ รวมระยะทาง 10 กม.


เวลา 11.00 น.            รุ่นทั่วไปหญิง              แข่งขัน 2 รอบ รวมระยะทาง 20 กม.    ***มอบรางวัล  4  รายการ****


เวลา 11.30 น.            รุ่นเยาวชนชาย            แข่งขัน 2 รอบ รวมระยะทาง 20 กม.


เวลา 13.00 น.            รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย     แข่งขัน 2 รอบ รวมระยะทาง 20 กม.


เวลา 13.30 น.            รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย     แข่งขัน 2 รอบ รวมระยะทาง 20 กม.    ***มอบรางวัล  3 รายการ****


เวลา 14.00 น.            รุ่นทั่วไปชาย               แข่งขัน 3 รอบ รวมระยะทาง 30 กม.    ***มอบรางวัล  ทั่วไปชายและ U23 ****


***ลำดับการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง****


เวลา 15.00 น. - เสร็จพิธี