BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 จ.พะเยา


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

2 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
BMX Racing รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
BMX Racing รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
BMX Racing รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
BMX Racing รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
BMX Racing Challenge Youth 300   บาท 1
BMX Racing Challenge Master 400   บาท 1
Supercross รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Supercross รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Supercross รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Supercross รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Supercross Challenge Youth 300   บาท 1
Supercross Challenge Master 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-01-26

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-01-26

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-01-26

รับสมัครทั้งหมด

500

การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 สนามที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562  ณ