ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

99 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Timetrial รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Timetrial รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) 400   บาท 1
Timetrial รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Timetrial รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Criterium รุ่น Master 400   บาท 1
Criterium รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Criterium รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Criterium รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Criterium รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Criterium รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Inlinerace รุ่น Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-02-08

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-02-05

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-02-07

รับสมัครทั้งหมด

500

ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง