ประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดจันทบุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

226 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
Inlinerace รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Inlinerace รุ่น Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-05-19

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-05-19

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-05-19

รับสมัครทั้งหมด

500