ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 5 จังหวัดระยอง


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

94 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่น Youth 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่น Master 400   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Master 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Youth 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่น Master 350   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่น Youth 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฟรีไรด์ 400   บาท 1
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่น Master 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท 1
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฮาร์ดเทล 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-07-06

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-07-04

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-07-04

รับสมัครทั้งหมด

500