ประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 5 จังหวัดระยอง


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

259 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
Inlinerace รุ่นยุวชนชาย 250   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
Inlinerace รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
Inlinerace รุ่น Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-07-07

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-07-06

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-07-06

รับสมัครทั้งหมด

500