การแข่งขันจักรยาน SAT Thailand BMX Invitation


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

175 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
BMX Championship รุ่นเยาวชนชาย ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท 1
BMX Championship รุ่นเยาวชนหญิง ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท 1
BMX Challege Challenge Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1
BMX Championship รุ่นทั่วไปชาย ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1
BMX Challege Challenge Youth ( 6 - 16 ปี ) 300   บาท 1
BMX Championship รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-08-09

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-08-09

จ่ายเงินวันสุดท้าย

0000-00-00

รับสมัครทั้งหมด

500