การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามที่ 3 จังหวัดสิงห์บุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

95 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
ประเภทชาย รุ่นอายุ 35 -39 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 30 -34 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 55 - 59 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุ 50 - 54 ปี 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 450   บาท 1
ประเภทชาย รุ่นทั่วไปชาย 450   บาท 1
ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 450   บาท 1
ประเภทหญิง รุ่นทั่วไปหญิง 450   บาท 1
ประเภทหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป 450   บาท 1
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 12 ปีชาย 450   บาท 1
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 10 ปีชาย 450   บาท 1
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 14 ปีหญิง 450   บาท 1
รุ่นน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย 450   บาท 1
รุ่นน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย 450   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-08-24

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-08-22

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-08-24

รับสมัครทั้งหมด

500