การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

226 คน

Event Route


ค่าสมัคร
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
สแครซ 10 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
พ้อยน์เรซ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
พ้อยน์เรซ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
พ้อยน์เรซ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
พ้อยน์เรซ 24 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
คีริน รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
คีริน รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
คีริน รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
คีริน รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
ออมเนียม รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
เมดิสัน รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-11-01

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-10-31

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-11-01

รับสมัครทั้งหมด

500