การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5 ปิดรับสมัครวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

113 คน

Event Route


ค่าสมัคร คน
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
สแครซ 7 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
สแครซ 10 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
พ้อยน์เรซ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
พ้อยน์เรซ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
พ้อยน์เรซ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
พ้อยน์เรซ 24 กม. รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
คีริน รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
คีริน รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
คีริน รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
คีริน รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท 1
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท 1
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท 1
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท 1
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท 1
ทีมเปอร์ซูท รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
ออมเนียม รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1
เมดิสัน รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท 1

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2019-12-13

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2019-12-13

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2019-12-13

รับสมัครทั้งหมด

500