ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดจันทบุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

194 คน

Event Route


ค่าสมัคร
Timetrial รุ่นยุวชนชาย 250   บาท
Timetrial รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
Timetrial รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
Timetrial รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) 400   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-02-28

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-02-27

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-02-29

รับสมัครทั้งหมด

500