ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดจันทบุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

85 คน

Event Route


ค่าสมัคร
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท
เสือภูเขา Class A รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
เสือภูเขา Class A รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
เสือภูเขา Class A รุ่น Master 400   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่น Youth 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่น Master 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่น Youth 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่น Master 350   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนชาย 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นเยาวชนหญิง 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Youth 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น Master 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฮาร์ดเทล 400   บาท
ดาวน์ฮิลล์ รุ่น ฟรีไรด์ 400   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-03-01

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-02-28

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-03-01

รับสมัครทั้งหมด

500