การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2563 สนามที่ 1


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

300 คน

สมัครแล้ว

12 คน

Event Route


ค่าลงทะเบียน
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 35 - 44 ปี) 0   บาท
ไทม์ไทรอัล รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 35 - 44 ปี) 0   บาท
เปอร์ซูทบุคคล รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป) 0   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 0   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 0   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 0   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-07-10 - 2020-07-12

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-07-07

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-07-10

รับสมัครทั้งหมด

300

สมัครภายในวันพุธ 8 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 16.00 น. และไม่มีรับสมัครหน้างาน  *ไม่มีค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ*