ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

250 คน

สมัครแล้ว

50 คน

Event Route


ค่าลงทะเบียน
Timetrial รุ่นยุวชนชาย 250   บาท
Timetrial รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
Timetrial รุ่นทั่วไปชาย 400   บาท
Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง 400   บาท
Timetrial รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป) 400   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-08-21

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-08-18

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-08-18

รับสมัครทั้งหมด

250