ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่ Class B และ Class C ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

250 คน

สมัครแล้ว

44 คน

Event Route


ค่าลงทะเบียน
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่น Youth 350   บาท
เสือภูเขา Class B รุ่น Master 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นเยาวชนหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปชาย 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่นทั่วไปหญิง 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่น Youth 350   บาท
เสือภูเขา Class C รุ่น Master 350   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-08-22

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-08-20

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-08-20

รับสมัครทั้งหมด

250