การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2563 สนามที่ 4 *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 12.00 น.


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

195 คน

Event Route


ค่าสมัคร
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นอาวุโส 45 ปี ขึ้นไป 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ทีซีเอ สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
200 เมตรไทม์ไทรอัล รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี) 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป) 400   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
วันแลป สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-09-25 - 2020-09-23

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-09-23

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-09-24

รับสมัครทั้งหมด

500