การแข่งขัน


ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่2 จังหวัดระนอง
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 จ.พะเยา
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


ประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่1
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


ประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน