ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 194 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ทีม ประเภท ประเภทย่อย รุ่น
1 2019-01-11 EVENTT-1547205510 Peter Pouly TCP ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
2 2019-01-09 EVENTT-1547012984 ติณพัตน์ เมืองเดช K Cycling Club ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
3 2019-01-09 EVENTT-1547024251 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodland cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
4 2019-01-10 EVENTT-1547097449 ไพศาล สุขศิริ Kom-kom (คมคม) ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
5 2019-01-10 EVENTT-1547099440 อารีรัตน์ สุขศิริ Komkom(คมคม) ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
6 2019-01-10 EVENTT-1547101457 ไมเคิล วิลด์พาเนอร์ สิงห์ ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
7 2019-01-10 EVENTT-1547109274 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร MRP ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
8 2019-01-10 EVENTT-1547109560 Kulacha Chairin BG CYCLING ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
9 2019-01-10 EVENTT-1547112282 อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล MRP ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
10 2019-01-10 EVENTT-1547113287 ปวีณา กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
11 2019-01-10 EVENTT-1547115276 ทิฆัมพร บัวจีน - ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
12 2019-01-10 EVENTT-1547118494 นภวัฒน์ ฉัตรมาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
13 2019-01-10 EVENTT-1547132205 กลวัชร แก้วสืบ Cycilng Speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
14 2019-01-10 EVENTT-1547132729 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Cycling speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
15 2019-01-10 EVENTT-1547133100 กันต์กวี วางจิต Cycling speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
16 2019-01-10 EVENTT-1547133443 อภิสิทธิ์ ช้างหิน Cycling speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
17 2019-01-10 EVENTT-1547133927 อริญชัย ใสสม Cycling speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
18 2019-01-11 EVENTT-1547177820 นัฏฐชัย มาลัยทอง Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
19 2019-01-11 EVENTT-1547178405 ชัยวัฒน์ หิรัญรัตน์ Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
20 2019-01-11 EVENTT-1547179205 ธิติบดี แสงศิริบังอร Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
21 2019-01-11 EVENTT-1547180026 บุญนำ แต้บ้วนฮวด Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
22 2019-01-11 EVENTT-1547180789 ฐิติพงศ์ ดาวพิเศษ Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
23 2019-01-11 EVENTT-1547185996 สุรัตน์ นันทปัญจพร P.c.s.แคนนอนเดลไซคลิ่งทีม ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
24 2019-01-11 EVENTT-1547191201 อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล Lenso Cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
25 2019-01-12 EVENTT-1547272843 พิเชษฐ์ พึ่งแรง Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
26 2019-01-12 EVENTT-1547273743 พลศักดา ทองชัชวาล Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
27 2019-01-12 EVENTT-1547274071 กุลพร เจริญสุข BG Cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
28 2019-01-12 EVENTT-1547278951 สุริยา สังขบูรณ์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
29 2019-01-12 EVENTT-1547279248 ปรียาภัทร์ วงศ์วัฒนะไพบูลย์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
30 2019-01-13 EVENTT-1547370975 ภานุวัฒน์ เกวียนคำ Cycling speed way ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
31 2019-01-13 EVENTT-1547389362 ภัทระ ปัสสา ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
32 2019-01-13 EVENTT-1547390030 ชราวุฒิ สะตะ #MRP Bike99 ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
33 2019-01-14 EVENTT-1547434434 ศักดิเกติ์ ปีเตอร์ซัน CPS Alpha ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
34 2019-01-14 EVENTT-1547435419 วุฒิชัย กิตติพัฒนะชัย CPS Alpha ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
35 2019-01-14 EVENTT-1547435631 นราพงษ์ วงค์วิเศษ CPS Alpha ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
36 2019-01-14 EVENTT-1547439851 ปัญญา กิมศรี gemburi ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
37 2019-01-14 EVENTT-1547445213 วัชรชัย เทียนชัย การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
38 2019-01-14 EVENTT-1547445498 วิฑูล ตลอดไธสง Flying Sharks ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
39 2019-01-14 EVENTT-1547446388 กันตภณ คุณคุ้มภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์เยอรมันออโต้ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
40 2019-01-14 EVENTT-1547446230 จิดาภา แก้วมุกดา RTPC ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
41 2019-01-14 EVENTT-1547449520 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
42 2019-01-14 EVENTT-1547450286 ชีวิน ศิริศักดิ์ การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
43 2019-01-14 EVENTT-1547452217 นพชัย กล้าหาญ Bioracer SFCT ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
44 2019-01-14 EVENTT-1547459500 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
45 2019-01-14 EVENTT-1547460249 Chaloemphon Klahan Roojai.com ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
46 2019-01-14 EVENTT-1547461378 Puridet Inthapiw Roojai.com ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
47 2019-01-14 EVENTT-1547469026 เฉลิมชนม์ ไฝปัน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
48 2019-01-14 EVENTT-1547469432 เเว่นเเก้ว น้ำคำ เทศบาลทองผาภูมิ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
49 2019-01-14 EVENTT-1547470376 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
50 2019-01-14 EVENTT-1547470576 โรจนชัย พูลสุด ้เทศบาลทองผาภูมิ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
51 2019-01-14 EVENTT-1547474077 อารฟีร เจ๊ะแล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
52 2019-01-14 EVENTT-1547475609 ด.ต.วรวุฒิ วังวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
53 2019-01-14 EVENTT-1547475627 ก้องภพ ทิมาไชย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
54 2019-01-14 EVENTT-1547476901 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
55 2019-01-14 EVENTT-1547478079 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
56 2019-01-15 EVENTT-1547492644 ภูมิ วงศ์ชุมพิศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
57 2019-01-15 EVENTT-1547502177 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
58 2019-01-15 EVENTT-1547517217 พรชัย โตกระโทก การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
59 2019-01-15 EVENTT-1547518608 กฤตพัฒน์ หนูพันธ์ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
60 2019-01-15 EVENTT-1547518978 ฐิตินันท์ ทองอยู่ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
61 2019-01-15 EVENTT-1547520038 เกริกเกียรติ บุญสอาด การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
62 2019-01-15 EVENTT-1547520445 อัทสรณ์ พันธ์สอาด การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
63 2019-01-15 EVENTT-1547520984 นัทรินทร์ธร เมฆเสือ การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
64 2019-01-15 EVENTT-1547522519 กิตติศักดิ์ ปืนกระโทก โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
65 2019-01-15 EVENTT-1547525397 ภานุพงค์ ฟันเฟือง สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
66 2019-01-15 EVENTT-1547525434 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
67 2019-01-15 EVENTT-1547525604 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก x จัดว่าเด็ด ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
68 2019-01-15 EVENTT-1547526037 มลตรี ธีระทีป สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
69 2019-01-15 EVENTT-1547526101 เอกชัย ชมภูทอง การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
70 2019-01-15 EVENTT-1547530240 ณัฐกานต์ แก่นกระโทก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
71 2019-01-15 EVENTT-1547530897 ณัฐภัทร ธีระทีป singha bikenet ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
72 2019-01-15 EVENTT-1547531621 ธีรพงศ์ มูลมั่ง ไบค์99 แพร่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
73 2019-01-15 EVENTT-1547538832 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
74 2019-01-15 EVENTT-1547541006 สราวุฒิ สิริรณชัย LH-Lienghuag ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
75 2019-01-15 EVENTT-1547542349 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
76 2019-01-15 EVENTT-1547542882 กฤตเมธ ผลเงาะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
77 2019-01-15 EVENTT-1547543198 ธนพร โกมล โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
78 2019-01-15 EVENTT-1547543732 พรทิพย์ ปัจจนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
79 2019-01-15 EVENTT-1547545882 ภัทธิญา สุทธิธรรม PEA.BC. ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
80 2019-01-15 EVENTT-1547549522 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
81 2019-01-15 EVENTT-1547552440 ศิรวิทย์ ศรีนวล โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
82 2019-01-15 EVENTT-1547553405 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
83 2019-01-15 EVENTT-1547553980 สมชาย จุ้ยโต การบินไทย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
84 2019-01-15 EVENTT-1547553983 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
85 2019-01-15 EVENTT-1547554677 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
86 2019-01-15 EVENTT-1547555361 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
87 2019-01-15 EVENTT-1547557643 กิตติพงค์ วงศ์อ่อน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
88 2019-01-15 EVENTT-1547558221 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
89 2019-01-15 EVENTT-1547558491 นัฐนันท์ นนทะแก้ว พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
90 2019-01-15 EVENTT-1547558777 นันทกร นนทะแก้ว พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
91 2019-01-15 EVENTT-1547559733 อันนา เดชะพันธ์ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
92 2019-01-15 EVENTT-1547560241 ธารทอง วงษ์ใหญ่ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
93 2019-01-15 EVENTT-1547560583 พรชัย ดวงสมคิด พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
94 2019-01-15 EVENTT-1547561354 ณัฐชวงศ์ หลาบงาม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
95 2019-01-15 EVENTT-1547561669 วริศ ระวินหรรษ์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
96 2019-01-15 EVENTT-1547565694 สุพิชชา วรวงค์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
97 2019-01-15 EVENTT-1547570271 ต้อยติ่ง พูนเกตุ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
98 2019-01-16 EVENTT-1547605153 เชษฐา ทวีศรี ลานคนเมือง ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
99 2019-01-16 EVENTT-1547606759 รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ลานคนเมือง ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
100 2019-01-16 EVENTT-1547611522 กิตติภณ พลศักดิ์ รรอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
101 2019-01-16 EVENTT-1547611593 ภูริช รอดวิลัย ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
102 2019-01-16 EVENTT-1547612168 ตุลธร โสสลาม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
103 2019-01-16 EVENTT-1547612471 ธีรธร ใจบุญธรรม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
104 2019-01-16 EVENTT-1547614679 วิชาญ เดชอุดมชัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
105 2019-01-16 EVENTT-1547617487 กฤษณะ แก้วจันทร์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
106 2019-01-16 EVENTT-1547618865 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
107 2019-01-16 EVENTT-1547618973 สุริยา แสงบุญ PJD PUMBIKE LOPBURI ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
108 2019-01-16 EVENTT-1547622851 ณัฐพล จำชาติ PJD. PUMBIKE LOPBURI ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
109 2019-01-16 EVENTT-1547624040 นาย รัฐพล พามโพธิ์ สมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
110 2019-01-16 EVENTT-1547624684 วีรวัฒน์ วุฒิกรภัณฑ์ เสาร์สารสิน ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
111 2019-01-16 EVENTT-1547625198 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
112 2019-01-16 EVENTT-1547625580 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
113 2019-01-16 EVENTT-1547625754 กิตติเดช ไชยมุสิก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
114 2019-01-16 EVENTT-1547626040 เฉลิมชัย บางศิริ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
115 2019-01-16 EVENTT-1547626187 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
116 2019-01-16 EVENTT-1547626355 ภูผา ดวงแก้ว ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
117 2019-01-16 EVENTT-1547626478 ด.ช.ชัยพฤกษ์ จริญพงษ์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
118 2019-01-16 EVENTT-1547626497 จักรี ราชคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
119 2019-01-16 EVENTT-1547626621 จิณณวัตร บำรุงพงศ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
120 2019-01-16 EVENTT-1547626757 นภสร ปานะที สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
121 2019-01-16 EVENTT-1547627016 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ Beachboy phuket ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
122 2019-01-16 EVENTT-1547627343 วิทวัส วารี Born Free to TRI (บอร์นฟรีทูไตร) ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
123 2019-01-16 EVENTT-1547627587 ดลวัฒน์ ล้วนไสว Born Free to TRI (บอร์นฟรีทูไตร) ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
124 2019-01-16 EVENTT-1547633414 ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง PJD.PUMBIKE LOPBURI ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
125 2019-01-16 EVENTT-1547633457 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง PJD.PumbikeLopburi ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
126 2019-01-16 EVENTT-1547640310 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
127 2019-01-16 EVENTT-1547641651 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
128 2019-01-16 EVENTT-1547643143 ศิริพงษ์ วงศ์โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
129 2019-01-16 EVENTT-1547643952 ปัณฑ์ชนิต พงศ์สถาพน Bgcycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปหญิง
130 2019-01-16 EVENTT-1547644767 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
131 2019-01-16 EVENTT-1547645061 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
132 2019-01-16 EVENTT-1547645314 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
133 2019-01-16 EVENTT-1547645492 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
134 2019-01-16 EVENTT-1547645657 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
135 2019-01-16 EVENTT-1547645849 ธรรญชนก อยู่สถิตย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
136 2019-01-16 EVENTT-1547646042 ทักษ์ แก้วน้อย ออมสิน ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
137 2019-01-16 EVENTT-1547646249 ภารดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
138 2019-01-16 EVENTT-1547646262 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ออมสิน ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
139 2019-01-16 EVENTT-1547646447 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
140 2019-01-16 EVENTT-1547646595 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
141 2019-01-16 EVENTT-1547646733 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
142 2019-01-16 EVENTT-1547646933 ธัชธรรม เลิศมงคลธรรม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
143 2019-01-16 EVENTT-1547647097 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
144 2019-01-16 EVENTT-1547647230 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
145 2019-01-16 EVENTT-1547647311 ธัชอธิ ธนธีร์กุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
146 2019-01-16 EVENTT-1547647395 จีรวรรษ ใจกันทา ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
147 2019-01-16 EVENTT-1547647799 เจตจำนงค์ แซ่ตั้ง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
148 2019-01-16 EVENTT-1547648063 ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
149 2019-01-16 EVENTT-1547649490 ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
150 2019-01-16 EVENTT-1547649573 รัชชานนท์ วัฒนขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
151 2019-01-16 EVENTT-1547649753 พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
152 2019-01-16 EVENTT-1547649833 วิทวัส ชูวัฒนกุล น่าสนรีสอร์ท - ทริปเปิ้ลเอส ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
153 2019-01-16 EVENTT-1547650192 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
154 2019-01-16 EVENTT-1547650631 เจษฎา จันทร์เหลือง จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
155 2019-01-16 EVENTT-1547651037 พีระพล ชาวเชียงขวาง จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
156 2019-01-16 EVENTT-1547651936 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
157 2019-01-16 EVENTT-1547652634 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
158 2019-01-16 EVENTT-1547652909 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
159 2019-01-16 EVENTT-1547652985 พิทวัส สีสานอก จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
160 2019-01-16 EVENTT-1547653181 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
161 2019-01-16 EVENTT-1547653514 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
162 2019-01-16 EVENTT-1547653681 อนุชิต หน่วยฝาย จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
163 2019-01-16 EVENTT-1547653765 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
164 2019-01-16 EVENTT-1547654075 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
165 2019-01-16 EVENTT-1547654108 ธวัชชัย ศรีภักดี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
166 2019-01-16 EVENTT-1547654400 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
167 2019-01-16 EVENTT-1547654510 วรานนท์ สอนศรี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
168 2019-01-16 EVENTT-1547654562 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
169 2019-01-16 EVENTT-1547654734 ธีรชัย บุญขยาย พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
170 2019-01-16 EVENTT-1547654761 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
171 2019-01-16 EVENTT-1547654879 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
172 2019-01-16 EVENTT-1547654995 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
173 2019-01-16 EVENTT-1547655279 กิติพงษ์ ดวดไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
174 2019-01-16 EVENTT-1547655410 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารบก ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
175 2019-01-16 EVENTT-1547655571 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
176 2019-01-17 EVENTT-1547665274 จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์ - ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
177 2019-01-17 EVENTT-1547688975 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
178 2019-01-17 EVENTT-1547691387 วินัย เจริญช่าง SKD BIKE TEAM ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
179 2019-01-17 EVENTT-1547692784 พลอยปภัส ศรีใสไพ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
180 2019-01-17 EVENTT-1547693387 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
181 2019-01-17 EVENTT-1547696867 ภราดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
182 2019-01-17 EVENTT-1547698705 วีรวิชญ์ แพ่งนุเคราะห์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
183 2019-01-17 EVENTT-1547700168 ปาริชาติ พลเยี่ยม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
184 2019-01-17 EVENTT-1547703375 ฐนิญาพร สิงห์ทอง พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
185 2019-01-17 EVENTT-1547705531 ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
186 2019-01-17 EVENTT-1547707484 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
187 2019-01-17 EVENTT-1547707992 ภูวดล โคตพรม ทีมอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
188 2019-01-17 EVENTT-1547709257 เชาวริน เกษมสิทธิโชค Singha dtk ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
189 2019-01-17 EVENTT-1547711332 พงศธร เชนยะวนิช สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
190 2019-01-17 EVENTT-1547711672 พงศธร วรเนตร Royal Thai Navy Life and living bike club ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
191 2019-01-17 EVENTT-1547712338 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
192 2019-01-17 EVENTT-1547715835 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี life and living bikeclub redbaron ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
193 2019-01-10 EVENTT-1547101970 Ariya Phounsavath Red Baron Cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
194 2019-01-13 EVENTT-1547350893 Evgenii Kudriavtsev Woodland Cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
#