ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 226 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 24/10/2019 EVENTT-1571917630 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
2 25/10/2019 EVENTT-1572013093 มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย
3 25/10/2019 EVENTT-1572013211 กิตติศักดิ์ บัวทอง FISHERMAN'S FRIEND SURAT ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
4 27/10/2019 EVENTT-1572169526 ประจักร สุวรรณา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
5 27/10/2019 EVENTT-1572184842 วรชัย เนียมทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
6 27/10/2019 EVENTT-1572184842 ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
7 27/10/2019 EVENTT-1572184842 ภูบดี ชินธเนศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
8 27/10/2019 EVENTT-1572184842 คันธกานต์ ทองจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
9 27/10/2019 EVENTT-1572184842 นนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
10 27/10/2019 EVENTT-1572184842 ประกฤษฎิ์ เที่ยวแสวง เอสเจเจไบท์ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
11 27/10/2019 EVENTT-1572185413 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ รร.ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
12 28/10/2019 EVENTT-1572240922 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
13 28/10/2019 EVENTT-1572240922 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
14 28/10/2019 EVENTT-1572240922 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
15 28/10/2019 EVENTT-1572240922 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
16 28/10/2019 EVENTT-1572240922 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
17 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
18 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
19 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
20 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
21 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
22 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
23 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
24 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
25 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
26 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
27 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
28 28/10/2019 EVENTT-1572240922 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
29 28/10/2019 EVENTT-1572240922 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
30 28/10/2019 EVENTT-1572240922 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
31 28/10/2019 EVENTT-1572240922 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
32 28/10/2019 EVENTT-1572240922 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
33 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
34 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
35 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
36 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
37 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
38 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
39 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
40 28/10/2019 EVENTT-1572240922 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
41 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
42 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
43 28/10/2019 EVENTT-1572240922 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
44 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระกลาโหม สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
45 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
46 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
47 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
48 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
49 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
50 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
51 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
52 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
53 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
54 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
55 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
56 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
57 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
58 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
59 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
60 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
61 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
62 28/10/2019 EVENTT-1572245068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
63 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
64 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
65 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
66 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
67 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
68 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
69 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
70 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
71 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
72 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
73 28/10/2019 EVENTT-1572245068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
74 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
75 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
76 28/10/2019 EVENTT-1572245068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
77 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
78 28/10/2019 EVENTT-1572245068 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
79 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
80 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
81 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
82 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
83 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
84 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
85 28/10/2019 EVENTT-1572245068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
86 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
87 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
88 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
89 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
90 28/10/2019 EVENTT-1572245068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
91 28/10/2019 EVENTT-1572266451 กฤษฎา ช่างปัด กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
92 28/10/2019 EVENTT-1572266451 เกื้อกูล ไชยวงค์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
93 28/10/2019 EVENTT-1572266451 จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
94 28/10/2019 EVENTT-1572266451 เชตวัน สามงามมา กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
95 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ทศพล เจริญพรหม กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
96 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ปัญญาพล ศรกล้า กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
97 28/10/2019 EVENTT-1572266451 พีรพัฒน์ เกินชุ่ม กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
98 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ภัทรพล คชฤกษ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
99 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ภูริเดช พ่อค้า กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
100 28/10/2019 EVENTT-1572266451 วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
101 28/10/2019 EVENTT-1572266451 สราวุฒิ ศุภรทวี กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
102 28/10/2019 EVENTT-1572266451 สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
103 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
104 28/10/2019 EVENTT-1572266451 วรากร ผอบแก้ว กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
105 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
106 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ศิวดล คำดีวงค์ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
107 28/10/2019 EVENTT-1572266451 อนุรักษ์ เพชรรี่ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
108 28/10/2019 EVENTT-1572266451 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
109 28/10/2019 EVENTT-1572266451 สุระ จิตตวิวัฒน์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
110 28/10/2019 EVENTT-1572266451 อภิรักษ์ ศรเพชร กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
111 28/10/2019 EVENTT-1572266451 เฉลิมชัย บางศิริ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
112 28/10/2019 EVENTT-1572266451 กิตติเดช ไชยมุสิก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
113 28/10/2019 EVENTT-1572266451 ณัฐสิทธิ์ อินทยศ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
114 28/10/2019 EVENTT-1572266600 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
115 28/10/2019 EVENTT-1572272391 เขมินทร ทองคล้าย Hero bike ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
116 29/10/2019 EVENTT-1572338308 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
117 29/10/2019 EVENTT-1572338308 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
118 29/10/2019 EVENTT-1572338308 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
119 29/10/2019 EVENTT-1572339002 กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
120 29/10/2019 EVENTT-1572339112 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
121 29/10/2019 EVENTT-1572339200 สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
122 29/10/2019 EVENTT-1572339307 ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
123 29/10/2019 EVENTT-1572339376 ธนกฤต พวงทอง ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
124 29/10/2019 EVENTT-1572339443 พันธวัฒน์ ว่องไว ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
125 29/10/2019 EVENTT-1572339509 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
126 29/10/2019 EVENTT-1572339586 ยุทธนา แดงดี ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
127 29/10/2019 EVENTT-1572339861 ศรัณย์พัทธ์ จันทรสงค์ ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
128 29/10/2019 EVENTT-1572340028 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
129 29/10/2019 EVENTT-1572350436 นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
130 29/10/2019 EVENTT-1572354029 พลศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
131 29/10/2019 EVENTT-1572354377 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​สุพรรณบุรี​สมาคม​กีฬา​แห่ง​จ ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
132 29/10/2019 EVENTT-1572355965 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรน พระราม3 สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
133 29/10/2019 EVENTT-1572356825 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
134 29/10/2019 EVENTT-1572356972 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
135 29/10/2019 EVENTT-1572357527 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
136 29/10/2019 EVENTT-1572357656 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
137 29/10/2019 EVENTT-1572357970 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ จักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
138 29/10/2019 EVENTT-1572357972 สุทธิวิชญ์ สิทธิ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
139 29/10/2019 EVENTT-1572357972 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
140 29/10/2019 EVENTT-1572357972 สุทธิวิชญ์ สิทธิ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
141 29/10/2019 EVENTT-1572357972 ศราวุธ พรหมคำเเดดง ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
142 29/10/2019 EVENTT-1572357972 ศราวุธ พรหมคำเเดดง ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
143 29/10/2019 EVENTT-1572358202 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ จักรยานกองทัพอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
144 29/10/2019 EVENTT-1572358523 สัจจกุล เสียงล้ำ จักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
145 29/10/2019 EVENTT-1572358858 พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
146 29/10/2019 EVENTT-1572358957 เจษฎา จันทร์เหลือง จักรยานกองทัพอากาศ ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
147 29/10/2019 EVENTT-1572361724 เฉลิมชนม์ ไฝปัน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
148 29/10/2019 EVENTT-1572361724 ศักดิ์ชัย พอดีงาน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
149 29/10/2019 EVENTT-1572361724 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
150 29/10/2019 EVENTT-1572361724 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
151 29/10/2019 EVENTT-1572361724 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
152 29/10/2019 EVENTT-1572361724 อุกฤษฏ์ โนใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
153 29/10/2019 EVENTT-1572361724 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GoGi สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
154 29/10/2019 EVENTT-1572361724 ชลันธร ทวีเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
155 29/10/2019 EVENTT-1572361724 วันกวี เพชรชำนาญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
156 29/10/2019 EVENTT-1572362099 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
157 29/10/2019 EVENTT-1572362099 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
158 29/10/2019 EVENTT-1572363224 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
159 29/10/2019 EVENTT-1572363224 สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
160 29/10/2019 EVENTT-1572363224 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
161 29/10/2019 EVENTT-1572363224 ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
162 29/10/2019 EVENTT-1572364178 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
163 29/10/2019 EVENTT-1572364178 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
164 29/10/2019 EVENTT-1572364178 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
165 29/10/2019 EVENTT-1572364178 อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
166 29/10/2019 EVENTT-1572364178 กลวัชร แก้วสืบ ทีมจักรยาานสำนักงานตำรวจแห่งชติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
167 29/10/2019 EVENTT-1572364940 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
168 30/10/2019 EVENTT-1572393825 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
169 30/10/2019 EVENTT-1572393913 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
170 30/10/2019 EVENTT-1572401420 โอกาส บัวลอย ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
171 30/10/2019 EVENTT-1572402731 ธนวรรธ อุไรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
172 30/10/2019 EVENTT-1572412033 อัษฎาพงศ หนุนดี สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
173 30/10/2019 EVENTT-1572412033 นายอิฐษฎาพงศ์ หนุนดี สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
174 30/10/2019 EVENTT-1572412033 เศรษฐพงศ์ นาคสระน้อย สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
175 30/10/2019 EVENTT-1572412033 ธนาธิป รุมพล ออฟติมาไซลิ่งทีม สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
176 30/10/2019 EVENTT-1572421073 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
177 30/10/2019 EVENTT-1572421273 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
178 30/10/2019 EVENTT-1572421384 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
179 30/10/2019 EVENTT-1572421635 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
180 30/10/2019 EVENTT-1572421766 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
181 30/10/2019 EVENTT-1572421916 อัษฎายุทธ โนใจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
182 30/10/2019 EVENTT-1572422155 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
183 30/10/2019 EVENTT-1572422426 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
184 30/10/2019 EVENTT-1572422531 ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
185 30/10/2019 EVENTT-1572422631 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
186 30/10/2019 EVENTT-1572422689 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
187 30/10/2019 EVENTT-1572422749 วณิชชา เทพบรรจง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
188 30/10/2019 EVENTT-1572422853 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
189 30/10/2019 EVENTT-1572423083 อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
190 30/10/2019 EVENTT-1572423304 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
191 30/10/2019 EVENTT-1572423633 ประเสริฐ เฮ่อทรงสิริ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
192 30/10/2019 EVENTT-1572424390 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
193 30/10/2019 EVENTT-1572424994 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
194 30/10/2019 EVENTT-1572425808 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
195 30/10/2019 EVENTT-1572425992 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
196 30/10/2019 EVENTT-1572426260 อริญชัย ป้อมสุวรรณ จักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
197 30/10/2019 EVENTT-1572426321 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
198 30/10/2019 EVENTT-1572426430 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
199 30/10/2019 EVENTT-1572426635 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
200 30/10/2019 EVENTT-1572426887 นิติพงศ์ ชอบทำกิจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
201 30/10/2019 EVENTT-1572427058 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
202 30/10/2019 EVENTT-1572427323 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
203 30/10/2019 EVENTT-1572427528 เยาวเรศ จิตมาตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Kom-Kom ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
204 30/10/2019 EVENTT-1572433176 จิตราพร​ สายสิงห์ โรงเรียน​อำนาจเจริญ​พิทยาคม​ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
205 30/10/2019 EVENTT-1572444267 พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
206 30/10/2019 EVENTT-1572444823 ชัยพล ภาสดา กก.ตชด.32 พะเยา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
207 30/10/2019 EVENTT-1572445658 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
208 30/10/2019 EVENTT-1572448041 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
209 30/10/2019 EVENTT-1572448542 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ SINGHA-GOGI ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
210 30/10/2019 EVENTT-1572448811 ธีรชัย บุญขยาย พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
211 30/10/2019 EVENTT-1572449077 พลอยปภัส ศรีใสไพ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
212 30/10/2019 EVENTT-1572449589 อันนา เดชะพันธ์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
213 30/10/2019 EVENTT-1572449743 สุพิชชา วรวงค์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
214 30/10/2019 EVENTT-1572449954 ปาริชาติ พลเยี่ยม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
215 30/10/2019 EVENTT-1572450738 ณัฐชวงศ์ หลาบงาม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
216 30/10/2019 EVENTT-1572450915 ธารทอง วงษ์ใหญ่ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
217 31/10/2019 EVENTT-1572494619 ภราดร สุระมณี ทีมฟิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
218 31/10/2019 EVENTT-1572494765 พงษ์สิน พลกล้า พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
219 31/10/2019 EVENTT-1572494890 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
220 31/10/2019 EVENTT-1572495169 ธัชอธิ ธนธีร์กุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
221 31/10/2019 EVENTT-1572495280 ต้อยติ่ง พูนเกตุ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
222 31/10/2019 EVENTT-1572495404 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
223 31/10/2019 EVENTT-1572495862 วาทินี ลือขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
224 31/10/2019 EVENTT-1572497141 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
225 31/10/2019 EVENTT-1572497258 วริศ ระวินหรรษ์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
226 31/10/2019 EVENTT-1572533189 ธีรวิทย์ เหลาโชติ LENSO CYCLING สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
#