ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 282 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 12/11/2019 EVENTT-1573516590 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ รร.ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
2 12/11/2019 EVENTT-1573516590 ภูวนัตถ์ รุ่งโ รร.ราชวินิตบางแก้ว สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
3 12/11/2019 EVENTT-1573525995 พงศธร เชนยะวนิช รร.ราชวินิชบางแก้ว เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
4 12/11/2019 EVENTT-1573535389 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
5 12/11/2019 EVENTT-1573540530 นาย รัฐพล ซานเปาโลหัวหิน เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
6 12/11/2019 EVENTT-1573540530 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
7 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ณัฐกฤษฎิ์ จันทร์ประทัด ซานเปาโลหัวหิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
8 12/11/2019 EVENTT-1573540530 เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
9 12/11/2019 EVENTT-1573540530 อรรถพล หลุจันทร์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
10 12/11/2019 EVENTT-1573540530 วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
11 12/11/2019 EVENTT-1573540530 กิตติพงษ์ ศรีทอง ซานเปาโลหัวหิน สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
12 12/11/2019 EVENTT-1573540530 กมลทิพย์ ศรีสมบูรณ์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
13 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ชยนัฐ อุ่นใจ ซานเปาโลหัวหิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
14 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ปฎิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
15 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ฤทธิชัย เสาสูง ตังปักอีซุซุอุบล ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
16 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ไกรวิชญ์ บุญเชิด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
17 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ธนธรณ์ หลวงเทพ ตังปักอีซุซุอุบล ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
18 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ชวโรจน์ ใยยอง ซานเปาโลหัวหิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
19 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ชานนท์ ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
20 12/11/2019 EVENTT-1573540530 ธนภัทร ประดับ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
21 12/11/2019 EVENTT-1573541348 กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
22 12/11/2019 EVENTT-1573541422 พงศธร วรเนตร ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
23 12/11/2019 EVENTT-1573541514 ธนกฤต พวงทอง ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
24 12/11/2019 EVENTT-1573541621 พันธวัฒน์ ว่องไว ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
25 12/11/2019 EVENTT-1573541711 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
26 12/11/2019 EVENTT-1573541816 สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
27 12/11/2019 EVENTT-1573541893 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
28 12/11/2019 EVENTT-1573541965 ศรัณย์พัทธ์ จันทรสงค์ ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
29 12/11/2019 EVENTT-1573542035 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
30 12/11/2019 EVENTT-1573542233 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
31 12/11/2019 EVENTT-1573550770 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
32 12/11/2019 EVENTT-1573550770 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
33 12/11/2019 EVENTT-1573550770 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
34 12/11/2019 EVENTT-1573550770 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
35 12/11/2019 EVENTT-1573552866 วรชัย เนียมทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
36 12/11/2019 EVENTT-1573552866 ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
37 12/11/2019 EVENTT-1573552866 ภูบดี ชินธเนศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/Mk ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
38 12/11/2019 EVENTT-1573552866 ประกฤษฎิ์ เที่ยวแสวง เอสเจเจไบท์ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
39 12/11/2019 EVENTT-1573552866 คันธกานต์ ทองจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
40 12/11/2019 EVENTT-1573552866 นนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
41 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
42 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
43 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธีรภัทร คำหอม โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
44 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนกฤต แซ่เหง่า โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
45 12/11/2019 EVENTT-1573556512 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
46 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
47 12/11/2019 EVENTT-1573556512 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
48 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
49 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
50 12/11/2019 EVENTT-1573556512 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
51 12/11/2019 EVENTT-1573556512 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
52 12/11/2019 EVENTT-1573556512 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
53 12/11/2019 EVENTT-1573556512 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
54 12/11/2019 EVENTT-1573556512 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
55 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
56 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
57 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
58 12/11/2019 EVENTT-1573556512 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
59 12/11/2019 EVENTT-1573556512 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
60 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ํธนกฤต แซ่เหง่า โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
61 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธีรภัทร คำหอม โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
62 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
63 12/11/2019 EVENTT-1573556512 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
64 12/11/2019 EVENTT-1573556512 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
65 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง /ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
66 12/11/2019 EVENTT-1573556512 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
67 12/11/2019 EVENTT-1573556512 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
68 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
69 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
70 12/11/2019 EVENTT-1573556512 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
71 12/11/2019 EVENTT-1573560490 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
72 12/11/2019 EVENTT-1573560490 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
73 12/11/2019 EVENTT-1573560490 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
74 12/11/2019 EVENTT-1573560490 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
75 12/11/2019 EVENTT-1573560490 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
76 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
77 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
78 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
79 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
80 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
81 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
82 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
83 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
84 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
85 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
86 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
87 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
88 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
89 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
90 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
91 12/11/2019 EVENTT-1573560490 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
92 12/11/2019 EVENTT-1573560490 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
93 12/11/2019 EVENTT-1573560490 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
94 12/11/2019 EVENTT-1573560490 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
95 12/11/2019 EVENTT-1573560490 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
96 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
97 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
98 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
99 12/11/2019 EVENTT-1573560490 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
100 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
101 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
102 12/11/2019 EVENTT-1573560490 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
103 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
104 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
105 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
106 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
107 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
108 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
109 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
110 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
111 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
112 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
113 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
114 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
115 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
116 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
117 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
118 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
119 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
120 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
121 12/11/2019 EVENTT-1573563068 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
122 12/11/2019 EVENTT-1573563068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
123 12/11/2019 EVENTT-1573563068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
124 12/11/2019 EVENTT-1573563068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
125 12/11/2019 EVENTT-1573563068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
126 12/11/2019 EVENTT-1573563068 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
127 12/11/2019 EVENTT-1573563068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
128 12/11/2019 EVENTT-1573563068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
129 12/11/2019 EVENTT-1573563068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
130 12/11/2019 EVENTT-1573563068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
131 12/11/2019 EVENTT-1573563068 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
132 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
133 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
134 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
135 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
136 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
137 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
138 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
139 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
140 12/11/2019 EVENTT-1573563068 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
141 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง
142 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
143 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
144 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
145 12/11/2019 EVENTT-1573563068 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
146 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
147 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
148 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
149 12/11/2019 EVENTT-1573563068 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
150 12/11/2019 EVENTT-1573564447 กิตติศักดิ์ บัวทอง FISHERMAN'S FRIEND SURAT ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
151 12/11/2019 EVENTT-1573564711 มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
152 12/11/2019 EVENTT-1573564973 ศราวุธ พรหมคำเเดดง ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
153 12/11/2019 EVENTT-1573564973 ศราวุธ พรหมคำเเดดง ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
154 12/11/2019 EVENTT-1573564973 สุทธิวิชญ์ สิทธิบุญญะโรจน์. ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
155 12/11/2019 EVENTT-1573564973 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
156 12/11/2019 EVENTT-1573565407 เจษฎา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
157 12/11/2019 EVENTT-1573566172 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
158 12/11/2019 EVENTT-1573566466 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
159 12/11/2019 EVENTT-1573566494 สัจจกุล เสียงล้ำ ทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
160 12/11/2019 EVENTT-1573566588 ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
161 12/11/2019 EVENTT-1573566704 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
162 12/11/2019 EVENTT-1573566786 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
163 12/11/2019 EVENTT-1573566856 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
164 12/11/2019 EVENTT-1573566862 วณิชชา เทพบรรจง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
165 12/11/2019 EVENTT-1573566956 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงดรียนกีฬากรุงเทพมหาคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
166 12/11/2019 EVENTT-1573567136 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสโมสรทหารทัพอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
167 12/11/2019 EVENTT-1573567307 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
168 12/11/2019 EVENTT-1573567377 ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
169 12/11/2019 EVENTT-1573567891 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
170 12/11/2019 EVENTT-1573568179 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
171 12/11/2019 EVENTT-1573568428 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
172 12/11/2019 EVENTT-1573568677 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
173 12/11/2019 EVENTT-1573568936 เยาวเรศ จิตมาตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Kom-Kom ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
174 12/11/2019 EVENTT-1573569134 จรัสพงส์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
175 12/11/2019 EVENTT-1573569356 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
176 12/11/2019 EVENTT-1573569539 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
177 12/11/2019 EVENTT-1573569801 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
178 12/11/2019 EVENTT-1573569864 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
179 12/11/2019 EVENTT-1573569972 อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
180 12/11/2019 EVENTT-1573570090 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
181 12/11/2019 EVENTT-1573570211 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
182 12/11/2019 EVENTT-1573570322 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
183 12/11/2019 EVENTT-1573570405 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
184 12/11/2019 EVENTT-1573570490 นิติพงศ์ ชอบทำกิจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
185 12/11/2019 EVENTT-1573570634 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
186 12/11/2019 EVENTT-1573570734 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
187 12/11/2019 EVENTT-1573570906 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
188 12/11/2019 EVENTT-1573571065 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
189 12/11/2019 EVENTT-1573571174 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
190 12/11/2019 EVENTT-1573571270 อัษฎายุทธ โนใจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
191 12/11/2019 EVENTT-1573571345 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
192 12/11/2019 EVENTT-1573571425 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
193 12/11/2019 EVENTT-1573571520 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
194 13/11/2019 EVENTT-1573607063 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
195 13/11/2019 EVENTT-1573614878 ธนวรรธ อุไรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
196 13/11/2019 EVENTT-1573618580 เขมินทร ทองคล้าย Hero bike ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
197 13/11/2019 EVENTT-1573631396 จิตราพร​ สายสิงห์ โรงเรียน​อำนาจเจริญ​พิทยาคม​ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
198 13/11/2019 EVENTT-1573635612 ชัยพล ภาสดา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ กก.ตชด.32 พะเยา สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
199 13/11/2019 EVENTT-1573636766 ประจักร สุวรรณา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
200 13/11/2019 EVENTT-1573637078 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
201 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Ann Yii Yong MSN Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
202 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Nurul Aliana Syafika Azizan MSN Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
203 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Ann Tung Yong Argon 18 Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
204 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Ci Hui Nyo Argon 18 Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
205 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Yong Kiat Khow Argon 18 Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
206 13/11/2019 EVENTT-1573642064 Arni Sanuddin Argon 18 Malaysia ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
207 13/11/2019 EVENTT-1573643037 ชาครีย์ ครุฑางคะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
208 13/11/2019 EVENTT-1573646340 นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
209 13/11/2019 EVENTT-1573646343 ชัยวัตน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กก.ตชด.32 พะเยา สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
210 13/11/2019 EVENTT-1573646606 พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
211 13/11/2019 EVENTT-1573646928 พูนศิริ ศิริมงคล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
212 13/11/2019 EVENTT-1573647066 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
213 13/11/2019 EVENTT-1573647231 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
214 13/11/2019 EVENTT-1573647470 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
215 13/11/2019 EVENTT-1573647589 สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.บางบ่อวิทยา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
216 13/11/2019 EVENTT-1573647712 วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
217 13/11/2019 EVENTT-1573647788 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
218 13/11/2019 EVENTT-1573647953 พงษ์สิน พลกล้า พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.เทพศิรินพุแค ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
219 13/11/2019 EVENTT-1573648133 ภราดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
220 13/11/2019 EVENTT-1573648226 พลอยปภัส ศรีใสไพ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
221 13/11/2019 EVENTT-1573648480 อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
222 13/11/2019 EVENTT-1573648647 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรน พระราม3 สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
223 13/11/2019 EVENTT-1573648874 วาทินี ลือขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
224 13/11/2019 EVENTT-1573648874 วาทินี ลือขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
225 13/11/2019 EVENTT-1573648897 ธัชอธิ ธนธีร์กุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
226 13/11/2019 EVENTT-1573649027 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
227 13/11/2019 EVENTT-1573649212 ธารทอง วงษ์ใหญ่ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
228 13/11/2019 EVENTT-1573649668 ต้อยติ่ง พูนเกตุ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
229 13/11/2019 EVENTT-1573650219 ณัฐชวงศ์ หลาบงาม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
230 13/11/2019 EVENTT-1573650455 ปาริชาติ พลเยี่ยม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
231 13/11/2019 EVENTT-1573650886 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
232 13/11/2019 EVENTT-1573651539 ภูตินัยน์​ ปรีเปร เเม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
233 13/11/2019 EVENTT-1573651930 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​สุพรรณบุรี​สมาคม​กีฬา​แห่ง​จ ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
234 13/11/2019 EVENTT-1573654138 สุรชัย หาจัตุรัส​ เเม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
235 13/11/2019 EVENTT-1573657731 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
236 13/11/2019 EVENTT-1573657731 เฉลิมชนม์ ไฝปัน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
237 13/11/2019 EVENTT-1573657731 ศักดิ์ชัย พอดีงาน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
238 13/11/2019 EVENTT-1573657731 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
239 13/11/2019 EVENTT-1573657731 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
240 13/11/2019 EVENTT-1573657731 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
241 13/11/2019 EVENTT-1573657731 อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
242 13/11/2019 EVENTT-1573657731 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GoGi เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
243 13/11/2019 EVENTT-1573657731 ชลันธร ทวีเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
244 13/11/2019 EVENTT-1573657731 วันกวี เพชรชำนาญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
245 13/11/2019 EVENTT-1573658067 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
246 13/11/2019 EVENTT-1573658067 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
247 13/11/2019 EVENTT-1573658644 กฤษฎา ช่างปัด กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
248 13/11/2019 EVENTT-1573658644 พีรพัฒน์ เกินชุ่ม กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
249 13/11/2019 EVENTT-1573658644 อภิรักษ์ ศรเพชร กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
250 13/11/2019 EVENTT-1573658644 เกื้อกูล ไชยวงค์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
251 13/11/2019 EVENTT-1573658644 จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
252 13/11/2019 EVENTT-1573658644 เชตวัน สามงามมา กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
253 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ทศพล เจริญพรหม กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
254 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ปัญญาพล ศรกล้า กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
255 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ภัทรพล คชฤกษ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
256 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ภูริเดช พ่อค้า กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
257 13/11/2019 EVENTT-1573658644 วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
258 13/11/2019 EVENTT-1573658644 สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
259 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
260 13/11/2019 EVENTT-1573658644 วรากร ผอบแก้ว กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
261 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
262 13/11/2019 EVENTT-1573658644 ศิวดล คำดีวงค์ กองทับบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
263 13/11/2019 EVENTT-1573658644 อนุรักษ์ เพชรรี่ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
264 13/11/2019 EVENTT-1573658644 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
265 13/11/2019 EVENTT-1573658644 สุระ จิตตวิวัฒน์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
266 13/11/2019 EVENTT-1573658644 เฉลิมชัย บางศิริ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
267 13/11/2019 EVENTT-1573658644 กิตติเดช ไชยมุสิก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
268 13/11/2019 EVENTT-1573658644 นพฤทธิ์ บัวดำ กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
269 13/11/2019 EVENTT-1573658863 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไมค์สมุย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
270 13/11/2019 EVENTT-1573658989 กันตภณ คุณคุ้มภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
271 13/11/2019 EVENTT-1573658989 สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
272 13/11/2019 EVENTT-1573658989 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
273 13/11/2019 EVENTT-1573658989 ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
274 13/11/2019 EVENTT-1573658989 อารฟีร เจ๊ะแล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
275 13/11/2019 EVENTT-1573659686 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
276 13/11/2019 EVENTT-1573659686 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
277 13/11/2019 EVENTT-1573659686 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
278 13/11/2019 EVENTT-1573659686 อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
279 13/11/2019 EVENTT-1573659686 กลวัชร แก้วสืบ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
280 13/11/2019 EVENTT-1573660206 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
281 13/11/2019 EVENTT-1573660206 ยุทธนา มะโน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
282 14/11/2019 EVENTT-1573702382 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
#