ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 264 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 27/11/2019 EVENTT-1574825505 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย-สิงค์ปาร์คเชียงราย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
2 09/12/2019 EVENTT-1575870573 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
3 09/12/2019 EVENTT-1575870573 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
4 09/12/2019 EVENTT-1575870573 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
5 09/12/2019 EVENTT-1575870573 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
6 09/12/2019 EVENTT-1575870573 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
7 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
8 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
9 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
10 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
11 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
12 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
13 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
14 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
15 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
16 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
17 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
18 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
19 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
20 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
21 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
22 09/12/2019 EVENTT-1575870573 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
23 09/12/2019 EVENTT-1575870573 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
24 09/12/2019 EVENTT-1575870573 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
25 09/12/2019 EVENTT-1575870573 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
26 09/12/2019 EVENTT-1575870573 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
27 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
28 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
29 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
30 09/12/2019 EVENTT-1575870573 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
31 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
32 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
33 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
34 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
35 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
36 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
37 09/12/2019 EVENTT-1575870573 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
38 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
39 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
40 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
41 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
42 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
43 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
44 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
45 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
46 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
47 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
48 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
49 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
50 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
51 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
52 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
53 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
54 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
55 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
56 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
57 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
58 09/12/2019 EVENTT-1575874431 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
59 09/12/2019 EVENTT-1575874431 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
60 09/12/2019 EVENTT-1575874431 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
61 09/12/2019 EVENTT-1575874431 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
62 09/12/2019 EVENTT-1575874431 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
63 09/12/2019 EVENTT-1575874431 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
64 09/12/2019 EVENTT-1575874431 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
65 09/12/2019 EVENTT-1575874431 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
66 09/12/2019 EVENTT-1575874431 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
67 09/12/2019 EVENTT-1575874431 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
68 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
69 09/12/2019 EVENTT-1575874431 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
70 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
71 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
72 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
73 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
74 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
75 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
76 09/12/2019 EVENTT-1575874431 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
77 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง
78 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
79 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
80 09/12/2019 EVENTT-1575874431 อินทร์จันทร์ อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
81 09/12/2019 EVENTT-1575874431 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
82 09/12/2019 EVENTT-1575885238 สิทธิพิพัฒน์ ฟักคำ LIFE BIKE CLUB โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
83 09/12/2019 EVENTT-1575897503 กิตติศักดิ์ บัวทอง FISHERMAN'S FRIEND SURAT ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
84 10/12/2019 EVENTT-1575934216 ธนวรรธ อุไรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
85 10/12/2019 EVENTT-1575950404 กฤษฎา ช่างปัด กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
86 10/12/2019 EVENTT-1575950404 พีรพัฒน์ เกินชุ่ม กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
87 10/12/2019 EVENTT-1575950404 จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
88 10/12/2019 EVENTT-1575950404 เกื้อกูล ไชยวงค์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
89 10/12/2019 EVENTT-1575950404 เชตวัน สามงามมา กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
90 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ทศพล เจริญพรหม กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
91 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ปัญญาพล ศรกล้า กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
92 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ภัทรพล คชฤกษ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
93 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ภูริเดช พ่อค้า กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
94 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ภูริเดช พ่อค้า กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
95 10/12/2019 EVENTT-1575950404 วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
96 10/12/2019 EVENTT-1575950404 สราวุฒิ ศุภรทวี กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
97 10/12/2019 EVENTT-1575950404 สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
98 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
99 10/12/2019 EVENTT-1575950404 วรากร ผอบแก้ว กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
100 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
101 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ศิวดล คำดีวงค์ กองทับบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
102 10/12/2019 EVENTT-1575950404 อนุรักษ์ เพชรรี่ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
103 10/12/2019 EVENTT-1575950404 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
104 10/12/2019 EVENTT-1575950404 อภิรักษ์ ศรเพชร กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
105 10/12/2019 EVENTT-1575950404 สุระ จิตตวิวัฒน์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
106 10/12/2019 EVENTT-1575950404 เฉลิมชัย บางศิริ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
107 10/12/2019 EVENTT-1575950404 กิตติเดช ไชยมุสิก กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
108 10/12/2019 EVENTT-1575950404 ณัฐสิทธิ์ อินทยศ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
109 10/12/2019 EVENTT-1575950404 นพฤทธิ์ บัวดำ กองทัพบก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
110 10/12/2019 EVENTT-1575951177 กฤษณะ ช่างปัด โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
111 10/12/2019 EVENTT-1575951177 พิทวัส สีสานอก โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
112 10/12/2019 EVENTT-1575951177 วัชรินทร์ ปานไหม โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
113 10/12/2019 EVENTT-1575951177 จารุวัฒน์ พรมอุบล โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
114 10/12/2019 EVENTT-1575968093 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
115 10/12/2019 EVENTT-1575968548 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
116 10/12/2019 EVENTT-1575968704 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
117 10/12/2019 EVENTT-1575968815 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
118 10/12/2019 EVENTT-1575968921 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
119 10/12/2019 EVENTT-1575968975 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
120 10/12/2019 EVENTT-1575969109 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
121 10/12/2019 EVENTT-1575969194 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
122 10/12/2019 EVENTT-1575969248 อัษฎายุทธ โนใจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
123 10/12/2019 EVENTT-1575969324 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
124 10/12/2019 EVENTT-1575969414 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
125 10/12/2019 EVENTT-1575969499 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
126 10/12/2019 EVENTT-1575969588 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
127 10/12/2019 EVENTT-1575969700 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
128 10/12/2019 EVENTT-1575969776 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
129 10/12/2019 EVENTT-1575969843 ประเสริฐ เฮ่อทรงสิริ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
130 10/12/2019 EVENTT-1575969933 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
131 10/12/2019 EVENTT-1575970026 อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
132 10/12/2019 EVENTT-1575970111 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
133 10/12/2019 EVENTT-1575970231 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
134 10/12/2019 EVENTT-1575970295 วณิชชา เทพบรรจง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
135 10/12/2019 EVENTT-1575970434 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงดรียนกีฬากรุงเทพมหาคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
136 10/12/2019 EVENTT-1575970522 ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
137 10/12/2019 EVENTT-1575970580 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
138 10/12/2019 EVENTT-1575970683 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
139 10/12/2019 EVENTT-1575970772 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
140 10/12/2019 EVENTT-1575970861 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
141 10/12/2019 EVENTT-1575970952 เยาวเรศ จิตมาตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
142 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
143 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
144 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
145 10/12/2019 EVENTT-1575980097 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
146 10/12/2019 EVENTT-1575980097 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
147 10/12/2019 EVENTT-1575980097 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
148 10/12/2019 EVENTT-1575980097 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
149 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
150 10/12/2019 EVENTT-1575980097 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
151 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
152 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
153 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
154 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
155 10/12/2019 EVENTT-1575980097 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
156 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
157 10/12/2019 EVENTT-1575980097 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
158 10/12/2019 EVENTT-1575980097 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
159 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
160 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
161 10/12/2019 EVENTT-1575980097 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
162 10/12/2019 EVENTT-1575980097 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
163 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
164 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธีรภัทร คำหอม โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
165 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนกฤต แซ่เหง่า โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
166 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
167 10/12/2019 EVENTT-1575980097 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
168 10/12/2019 EVENTT-1575980097 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง / ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
169 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธีรภัทร คำหอม โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
170 10/12/2019 EVENTT-1575980097 ธนกฤต แซ่เหง่า โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
171 10/12/2019 EVENTT-1575980271 สุทธิวิชญ์ สิทธิบุญญะโรจน์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
172 10/12/2019 EVENTT-1575980271 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
173 10/12/2019 EVENTT-1575989425 วรชัย เนียมทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
174 10/12/2019 EVENTT-1575989425 ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
175 10/12/2019 EVENTT-1575989425 ภูบดี ชินธเนศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
176 10/12/2019 EVENTT-1575989425 คันธกานต์ ทองจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
177 10/12/2019 EVENTT-1575989425 นนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
178 10/12/2019 EVENTT-1575989425 ประกฤษฎิ์ เที่ยวแสวง เอสเจเจไบท์ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
179 10/12/2019 EVENTT-1575989425 วิวัฒน์ไชย ช่วยขุน เอสเจเจไบค์ คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
180 10/12/2019 EVENTT-1575992290 กิตติพงษ์ ศรีทอง ซานเปาโลหัวหิน สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
181 10/12/2019 EVENTT-1575992290 วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
182 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ณัฐกฤษฎิ์ จันทร์ประทัด ซานเปาโลหัวหิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
183 10/12/2019 EVENTT-1575992290 อรรถพล หลุจันทร์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
184 10/12/2019 EVENTT-1575992290 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
185 10/12/2019 EVENTT-1575992290 เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
186 10/12/2019 EVENTT-1575992290 นาย รัฐพล ซานโปโลหัวหิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
187 10/12/2019 EVENTT-1575992290 กมลทิพย์ ศรีสมบูรณ์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
188 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ชานนท์ ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
189 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ปฎิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
190 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ไกรวิชญ์ บุญเชิด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
191 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ธนธรณ์ หลวงเทพ ตังปักอีซุซุอุบล ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
192 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ฤทธิชัย เสาสูง ตังปักอีซุซุอุบล ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
193 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ชวโรจน์ ใยยอง ซานเปาโลหัวหิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
194 10/12/2019 EVENTT-1575992290 ชยนัฐ อุ่นใจ ซานเปาโลหัวหิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
195 11/12/2019 EVENTT-1576019957 วรานนท์ สอนศรี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
196 11/12/2019 EVENTT-1576019957 วรานนท์ สอนศรี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
197 11/12/2019 EVENTT-1576023754 จิตราพร​ สายสิงห์ โรงเรียน​อำนาจเจริญ​พิทยาคม​ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
198 11/12/2019 EVENTT-1576027553 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง
199 11/12/2019 EVENTT-1576030516 โอกาส บัวลอย ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
200 11/12/2019 EVENTT-1576030636 ธนกฤต พวงทอง Navy life and living Bike club ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
201 11/12/2019 EVENTT-1576030758 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
202 11/12/2019 EVENTT-1576030847 สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
203 11/12/2019 EVENTT-1576030933 พันธวัฒน์ ว่องไว Navy life and living Bike club ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
204 11/12/2019 EVENTT-1576031036 กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
205 11/12/2019 EVENTT-1576031128 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
206 11/12/2019 EVENTT-1576031215 ยุทธนา แดงดี Navy life and living Bike club ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
207 11/12/2019 EVENTT-1576031412 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
208 11/12/2019 EVENTT-1576032750 นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
209 11/12/2019 EVENTT-1576033784 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
210 11/12/2019 EVENTT-1576033784 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
211 11/12/2019 EVENTT-1576033784 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
212 11/12/2019 EVENTT-1576034357 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
213 11/12/2019 EVENTT-1576034360 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​สุพรรณบุรี​สมาคม​กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
214 11/12/2019 EVENTT-1576034549 วาทินี ลือขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
215 11/12/2019 EVENTT-1576036599 นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
216 11/12/2019 EVENTT-1576036924 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
217 11/12/2019 EVENTT-1576039749 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
218 11/12/2019 EVENTT-1576043873 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
219 11/12/2019 EVENTT-1576044279 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
220 11/12/2019 EVENTT-1576044599 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
221 11/12/2019 EVENTT-1576044724 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
222 11/12/2019 EVENTT-1576044787 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
223 11/12/2019 EVENTT-1576044969 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
224 11/12/2019 EVENTT-1576045154 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
225 11/12/2019 EVENTT-1576045327 ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
226 11/12/2019 EVENTT-1576045493 เจษฎา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
227 11/12/2019 EVENTT-1576046207 เขมินทร ทองคล้าย Herobike ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
228 11/12/2019 EVENTT-1576046207 เขมินทร ทองคล้าย Herobike สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
229 11/12/2019 EVENTT-1576049121 พลศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
230 11/12/2019 EVENTT-1576051840 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
231 11/12/2019 EVENTT-1576052383 จรัสพงส์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
232 11/12/2019 EVENTT-1576054640 ตุลธร โสสลาม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
233 11/12/2019 EVENTT-1576054754 ภูริช รอดวิลัย ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
234 11/12/2019 EVENTT-1576054858 ธีรธร ใจบุญธรรม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
235 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
236 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
237 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
238 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง
239 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
240 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
241 11/12/2019 EVENTT-1576055200 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
242 11/12/2019 EVENTT-1576057158 พลอยปภัส ศรีใสไพ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
243 11/12/2019 EVENTT-1576057539 ภราดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
244 11/12/2019 EVENTT-1576058738 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
245 11/12/2019 EVENTT-1576060263 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
246 11/12/2019 EVENTT-1576062150 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ SINGHA-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
247 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ศักดิ์ชัย พอดีงาน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
248 11/12/2019 EVENTT-1576062150 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติSINGHA-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
249 11/12/2019 EVENTT-1576062150 อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
250 11/12/2019 EVENTT-1576062150 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
251 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
252 11/12/2019 EVENTT-1576062150 วันกวี เพชรชำนาญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
253 11/12/2019 EVENTT-1576062150 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
254 11/12/2019 EVENTT-1576062150 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
255 11/12/2019 EVENTT-1576062150 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
256 11/12/2019 EVENTT-1576062150 กันตภณ คุณคุ้มภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
257 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
258 11/12/2019 EVENTT-1576062150 สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
259 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
260 11/12/2019 EVENTT-1576062150 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
261 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
262 11/12/2019 EVENTT-1576062150 อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
263 11/12/2019 EVENTT-1576062150 กลวัชร แก้วสืบ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
264 11/12/2019 EVENTT-1576062150 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
#