ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 12 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 07/07/2020 EVENTT-1594099249 นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
2 07/07/2020 EVENTT-1594099284 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
3 07/07/2020 EVENTT-1594100857 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี สมาคม​กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
4 07/07/2020 EVENTT-1594127769 ชราวุฒิ สะตะ Bike99 ไทม์ไทรอัล : รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 35 - 44 ปี)
5 07/07/2020 EVENTT-1594135447 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
6 07/07/2020 EVENTT-1594135447 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
7 07/07/2020 EVENTT-1594135447 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
8 07/07/2020 EVENTT-1594135447 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
9 07/07/2020 EVENTT-1594135447 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
10 07/07/2020 EVENTT-1594135447 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
11 07/07/2020 EVENTT-1594135447 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
12 07/07/2020 EVENTT-1594135447 ศิรประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
#