ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 195 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 17/09/2020 EVENTT-86-1600313078 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี)
2 17/09/2020 EVENTT-86-1600314710 ศิริรักษ์ ศิริผล Woodland Cycling เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
3 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
4 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
5 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 อารฟีร เจ๊ะแล ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
6 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 ก้องภพ ทิมาไชย ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
7 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
8 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
9 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 ภานุวัฒน์ เกวียนคำ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
10 17/09/2020 EVENTT-86-1600319494 ธนกร วัฒนปรีดา ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 45 ปี ขึ้นไป ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
11 17/09/2020 EVENTT-86-1600324917 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
12 17/09/2020 EVENTT-86-1600325142 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
13 17/09/2020 EVENTT-86-1600325274 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
14 17/09/2020 EVENTT-86-1600325499 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
15 17/09/2020 EVENTT-86-1600328884 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี สมาคม​กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
16 17/09/2020 EVENTT-86-1600350060 พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 45 ปี ขึ้นไป ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
17 17/09/2020 EVENTT-86-1600350379 ฐนิตา บุญรอดรัมย์ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
18 17/09/2020 EVENTT-86-1600350379 พิทักษ์ ยวงข้าว ทีมPrime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
19 17/09/2020 EVENTT-86-1600350379 พรมนัส วัฒนปรีดา ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
20 18/09/2020 EVENTT-86-1600405923 สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.บางบ่อวิทยา เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
21 18/09/2020 EVENTT-86-1600406182 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
22 18/09/2020 EVENTT-86-1600406300 อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
23 18/09/2020 EVENTT-86-1600407175 วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
24 18/09/2020 EVENTT-86-1600407857 ภราดร สุระมณี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
25 18/09/2020 EVENTT-86-1600408140 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
26 18/09/2020 EVENTT-86-1600408266 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
27 18/09/2020 EVENTT-86-1600408411 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกะเทียม เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
28 18/09/2020 EVENTT-86-1600408552 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโกกะเทียม เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
29 18/09/2020 EVENTT-86-1600408677 ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
30 18/09/2020 EVENTT-86-1600408975 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
31 18/09/2020 EVENTT-86-1600409190 วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
32 18/09/2020 EVENTT-86-1600409338 สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
33 20/09/2020 EVENTT-86-1600568642 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
34 20/09/2020 EVENTT-86-1600568892 จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
35 20/09/2020 EVENTT-86-1600570113 นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
36 20/09/2020 EVENTT-86-1600581232 พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
37 20/09/2020 EVENTT-86-1600581371 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
38 20/09/2020 EVENTT-86-1600581556 สุริยา วงษ์พันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย
39 20/09/2020 EVENTT-86-1600581707 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
40 20/09/2020 EVENTT-86-1600581796 นันทใจ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
41 20/09/2020 EVENTT-86-1600581904 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
42 20/09/2020 EVENTT-86-1600582054 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
43 20/09/2020 EVENTT-86-1600582152 อธิธัช ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
44 20/09/2020 EVENTT-86-1600582268 สอาด สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
45 20/09/2020 EVENTT-86-1600582348 จักรพันธ์ เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
46 20/09/2020 EVENTT-86-1600582539 อภิสิทธิ์ มุสิกสิน ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
47 20/09/2020 EVENTT-86-1600586022 ปราชญ์ เดชะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
48 20/09/2020 EVENTT-86-1600586274 ชัยพล ภาสดา ฟิชเชอร์แนนเฟรนด์วัดดงน้อย 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
49 21/09/2020 EVENTT-86-1600661231 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
50 21/09/2020 EVENTT-86-1600661532 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรน พระราม3 ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
51 21/09/2020 EVENTT-86-1600664319 Nattakrit Thewphaingarm Woodland Cycling เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
52 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
53 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
54 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
55 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 นันกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
56 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
57 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
58 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
59 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
60 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 พลวัต แซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
61 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
62 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
63 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 เนิ่ม ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
64 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 เฉลิม ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
65 21/09/2020 EVENTT-86-1600666114 ธนัชเอก ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
66 21/09/2020 EVENTT-86-1600668793 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
67 21/09/2020 EVENTT-86-1600668861 พงษ์พันธ์ เฟื่องอักษร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
68 21/09/2020 EVENTT-86-1600671134 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
69 21/09/2020 EVENTT-86-1600671273 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
70 21/09/2020 EVENTT-86-1600671415 สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
71 21/09/2020 EVENTT-86-1600671571 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
72 21/09/2020 EVENTT-86-1600671771 จรัสพงส์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรกองทัพอากาศ วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
73 21/09/2020 EVENTT-86-1600671916 วรยุทธ คะปัญญา ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
74 21/09/2020 EVENTT-86-1600672119 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
75 21/09/2020 EVENTT-86-1600672542 เชาว์วรรธน์ กะหยี่ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
76 21/09/2020 EVENTT-86-1600672734 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
77 21/09/2020 EVENTT-86-1600672977 วรชัย เนียมทอง Air Force - School of Sharks เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
78 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 อดิเทพ พรหมพิชัย Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
79 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 กนก ชุ่มบัวทอง Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
80 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
81 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
82 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Project B Optima ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
83 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
84 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
85 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
86 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
87 21/09/2020 EVENTT-86-1600690435 อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
88 21/09/2020 EVENTT-86-1600692245 พงศ์พล ทองศรี Fisherman’s friend surat Thani เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
89 21/09/2020 EVENTT-86-1600692654 อิชยาวิทย์​ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตร​ศึกษา​ ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
90 21/09/2020 EVENTT-86-1600696294 ธนาชัย ฉันฉายา FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตร​ศึกษา​ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
91 21/09/2020 EVENTT-86-1600697094 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
92 21/09/2020 EVENTT-86-1600697094 อัษฎายุทธ โนใจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
93 21/09/2020 EVENTT-86-1600697094 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงดรียนกีฬากรุงเทพมหาคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
94 21/09/2020 EVENTT-86-1600697094 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
95 22/09/2020 EVENTT-86-1600746074 รัชชชานนท์ วงค์อินทร์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
96 22/09/2020 EVENTT-86-1600746267 นนทศักดิ์ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
97 22/09/2020 EVENTT-86-1600746338 ณธรรมศ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
98 22/09/2020 EVENTT-86-1600762473 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
99 22/09/2020 EVENTT-86-1600767633 ประกฤษฎิ์ เที่ยวแสวง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
100 22/09/2020 EVENTT-86-1600767633 นนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
101 22/09/2020 EVENTT-86-1600767633 วิวัฒน์ไชย ช่วยขุน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
102 22/09/2020 EVENTT-86-1600768262 จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
103 22/09/2020 EVENTT-86-1600774959 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
104 22/09/2020 EVENTT-86-1600775153 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
105 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
106 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
107 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
108 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 นนทศักดิ์ อรรถธรรม ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
109 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 กิตติกร ธีรวัฒนสาร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
110 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย
111 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี)
112 22/09/2020 EVENTT-86-1600779212 โอกาส บัวลอย ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย
113 22/09/2020 EVENTT-86-1600779421 มลตรี ธีระทีป Singhabikenet เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
114 22/09/2020 EVENTT-86-1600779840 ยุทธนา แดงดี ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
115 22/09/2020 EVENTT-86-1600779840 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
116 22/09/2020 EVENTT-86-1600779840 เจษฎากร สอิ้ง ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
117 22/09/2020 EVENTT-86-1600779840 พันธวัฒน์ ว่องไว ราชนาวี ไลฟ์ ไบค์ คลับ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
118 22/09/2020 EVENTT-86-1600779840 ฉัตรชัย นาคทองคำ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
119 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
120 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
121 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
122 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 Puridet Inthapiw โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
123 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
124 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
125 22/09/2020 EVENTT-86-1600780761 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
126 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
127 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
128 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
129 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
130 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
131 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง/ราชนาวี ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
132 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 พรทิพย์ ปัจจนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
133 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 ภัทราพร ศิริรัตน์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
134 22/09/2020 EVENTT-86-1600780910 ศิรประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาลำปาง วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
135 22/09/2020 EVENTT-86-1600780928 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&roojai เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
136 22/09/2020 EVENTT-86-1600784785 จิตติพงษ์ ตรงคำนึง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
137 22/09/2020 EVENTT-86-1600784917 นรุตม์ชัย ข้อยุ่น ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
138 22/09/2020 EVENTT-86-1600785476 ศุภัทร ธีรวณิชนันท์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
139 22/09/2020 EVENTT-86-1600785584 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
140 22/09/2020 EVENTT-86-1600785695 ชัชวาล มานะขันติกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
141 22/09/2020 EVENTT-86-1600792650 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
142 23/09/2020 EVENTT-86-1600817047 กนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ Aeroupcycling เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
143 23/09/2020 EVENTT-86-1600817871 ธนกฤต พวงทอง ราชนาวี ไลฟ์ ไบค์ คลับ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
144 23/09/2020 EVENTT-86-1600822285 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
145 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
146 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ยุทธนา มะโน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
147 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
148 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSINGHA-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
149 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
150 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
151 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
152 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
153 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
154 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
155 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
156 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
157 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
158 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
159 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
160 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
161 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
162 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 กลวัชร แก้วสืบ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
163 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
164 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
165 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
166 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
167 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) วันแลป สปรินท์ : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
168 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 จรรญ์ญา จุ้ยสกุล ทีมจักรานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
169 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ร.ต.ต.พิษณุ ฉันฉายา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSINGHA-GOGI เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
170 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ธนวัฒน์ สมณา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
171 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 พงษ์พิริยะ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
172 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 สมพงษ์ โนใหม่ ทีมจักรยาานสำนังานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
173 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 เชาวลิต คุณกันภัย ทีมจักรยานสำนักงาานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
174 23/09/2020 EVENTT-86-1600825834 ภูมิ วงศ์ชุมพิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์-โกกิ/aeroup เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
175 23/09/2020 EVENTT-86-1600827368 บุญยฤทธิ์ พรงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
176 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ปัญญาพล ศรกล้า กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
177 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
178 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 เชตวัน สามงามมา กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
179 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 อนุรักษ์ เพชรรี่ กองทัพบก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
180 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 200 เมตรไทม์ไทรอัล: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
181 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
182 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
183 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
184 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 สุระ จิตตวิวัฒน์ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
185 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ณัฐพล จำชาติ กองทัพบก เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
186 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ประจักร สุวรรณา กองทัพบก กองพลรบพิเศษที่1ลพบุรี เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโส (อายุ35 - 44 ปี)
187 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 วิเชียร สัมพันธวงศ์ กองทัพบก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
188 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 กฤษฎา ช่างปัด กองทัพบก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
189 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 จิตติพงษ์ เทียมรัตน์ กองทัพบก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
190 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 จักรพันธุ์ เรือนแพ กองทัพบก เจ้าหน้าที่ทีม: เจ้าหน้าที่ทีม
191 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 วิริยะ ยะป๋า โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) วันแลป สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
192 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
193 23/09/2020 EVENTT-86-1600828284 อลงกรณ์ วันดี โรงเรียนนายสิบทหารบก - กองทัพบก ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
194 23/09/2020 EVENTT-86-1600838127 รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม.: รุ่นอาวุโสชาย (อายุ 45 ปีขึ้นไป) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นอาวุโส 45 ปี ขึ้นไป
195 23/09/2020 EVENTT-86-1600848603 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลักกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ทีซีเอ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
#