รายการขออนุญาตการแข่งขัน


วันที่ รายการขออนุญาตการแข่งขัน หนังสือรับรอง
01/12/2019 รายการ Bangkok Post Cycling Championship 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ เดอะปาร์ค สวนเกษตรศิริฟาร์ม จังหวัดระยอง ผู้แทนสมาคมนายสุรวิชัย ศิลาพิทักษ์สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 093-0611266 ดาวน์โหลด
12/12/2019 รายการ Tour of Bueng Kan ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนสมาคม นายพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 097 - 3362199 ดาวน์โหลด
07/12/2019 รายการ สิงห์-พีทีที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2019 สนามที่ 5 วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด) จังหวัดเชียงราย ผู้แทนสมาคม นายเอกชัย กองทอง หมายเลขโทรศัพท์ 097-9684840 ดาวน์โหลด
20/10/2019 รายการ Downhill and Downmall Thailand 2019 สนามที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ วนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทน นายปรัชญา เชิดสูงเนิน โทร 064-2688111 ดาวน์โหลด
02/11/2019 รายการ CRITERIUM PROJECTS STAGE 2 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ สนาม MOTOR SPORT PARK SUVARNABHUMI เขตคลองประเวศ ผู้แทน นายปรัชญา เชิดสูงเนิน ดาวน์โหลด
31/10/2019 รายการ การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 ระหว่าง 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้แทนว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ โทร 094-4685379 ดาวน์โหลด
27/10/2019 รายการ "L'ETAPE THAILAND BY TOUR DE FRANCE 2019 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดพังงา ผู้แทนสมาคม นายวิโรจน์ อำพรวิชัย 081-6521049 ดาวน์โหลด
08/10/2019 รายการ Downhill and Downmall Thailand 2019 สนามที่ 3 ผู้แทนสมาคม ร้อยตรีทนงศักดิ์ แย้มศรี tel.089-7171232 ดาวน์โหลด
08/10/2019 รายการ The Master Tour of chiangmai 2019 ระหว่างวันที่ 11 -14 ตุลาคม 2562 ผู้แทนสมาคม นายเอกชัย กองทอง tel.097-9684840 ดาวน์โหลด
29/09/2019 รายการ ปั่น ปั่น รัก เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ สนามโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี ผู้แทน นายเอกชัย กองทอง 097-9684840 ดาวน์โหลด
29/09/2019 รายการ Angel challenge cycling festivel 2019 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผู้แทน พันเอกเสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ 086-3301177 ดาวน์โหลด
28/09/2019 รายการ Downhill Thailand 2019 สนามที่ 2 ระหว่างวันที 28 - 29 กันยายน 2562 ณ the nine Rama 9 จ.กรุงเทพมหานคร นายอภินันท์ ประเสริฐแสง โทร.085-8132520 ดาวน์โหลด
15/09/2019 รายการ ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison 2019 ครั้งที่ 1 ผู้แทนสมาคม ันเอกเสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ โทร.086-3301177 ดาวน์โหลด
14/09/2019 รายการ Toyota&Singha Club Race Thailand 2019 สนามที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี ผู้แทนสมาคมฯ นายปรัชญา เชิดสูงเนิน โทร.064-2688111 ดาวน์โหลด
15/09/2019 รายการ PEA BIKE FOR LIFE 2019” TOUR OF SURIN ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ผู้แทนสมาคม ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ โทร.0944685379 ดาวน์โหลด
01/09/2019 รายการ สิงห์ พี ที ที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ผู้แทนสมาคม นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.097-0609695 ดาวน์โหลด
24/08/2019 รายการ Downhill and Downmall Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 ผุ้แทนสมาคม จ่าสิบตรี ธนาชัย ฉันฉายา โทร.0819787170 ดาวน์โหลด
24/08/2019 รายการ เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ผู้แทนสมาคม นายมหรรณพ ธินิศิริ โทร 085-044-0990 ดาวน์โหลด
11/08/2019 รายการ FOX CHAMPIONSHIPS 2019 สนามที่ 2 ผู้แทนสมาคม นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.0970609695 ดาวน์โหลด
30/06/2019 รายการ PINCHANTAREE - SINGHA - PTT - MOUNTAN BIKE THAILAND OPEN 2019 ผู้แทน พันเอก เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ โทร.0873301177 ดาวน์โหลด