รายการขออนุญาตการแข่งขัน


วันที่ รายการขออนุญาตการแข่งขัน หนังสือรับรอง
29/09/2019 รายการ ปั่น ปั่น รัก เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ สนามโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี ผู้แทน นายเอกชัย กองทอง 097-9684840 ดาวน์โหลด
29/09/2019 รายการ Angel challenge cycling festivel 2019 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผู้แทน พันเอกเสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ 086-3301177 ดาวน์โหลด
28/09/2019 รายการ Downhill Thailand 2019 สนามที่ 2 ระหว่างวันที 28 - 29 กันยายน 2562 ณ the nine Rama 9 จ.กรุงเทพมหานคร นายอภินันท์ ประเสริฐแสง โทร.085-8132520 ดาวน์โหลด
15/09/2019 รายการ ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison 2019 ครั้งที่ 1 ผู้แทนสมาคม ันเอกเสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ โทร.086-3301177 ดาวน์โหลด
14/09/2019 รายการ Toyota&Singha Club Race Thailand 2019 สนามที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี ผู้แทนสมาคมฯ นายปรัชญา เชิดสูงเนิน โทร.064-2688111 ดาวน์โหลด
15/09/2019 รายการ PEA BIKE FOR LIFE 2019” TOUR OF SURIN ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ผู้แทนสมาคม ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ โทร.0944685379 ดาวน์โหลด
01/09/2019 รายการ สิงห์ พี ที ที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ผู้แทนสมาคม นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.097-0609695 ดาวน์โหลด
24/08/2019 รายการ Downhill and Downmall Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 ผุ้แทนสมาคม จ่าสิบตรี ธนาชัย ฉันฉายา โทร.0819787170 ดาวน์โหลด
24/08/2019 รายการ เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ผู้แทนสมาคม นายมหรรณพ ธินิศิริ โทร 085-044-0990 ดาวน์โหลด
11/08/2019 รายการ FOX CHAMPIONSHIPS 2019 สนามที่ 2 ผู้แทนสมาคม นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.0970609695 ดาวน์โหลด
30/06/2019 รายการ PINCHANTAREE - SINGHA - PTT - MOUNTAN BIKE THAILAND OPEN 2019 ผู้แทน พันเอก เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ โทร.0873301177 ดาวน์โหลด
27/06/2019 รายการ THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019 ผู้แทนสมาคม ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ โทร.097-3362199 ดาวน์โหลด
30/06/2019 รายการ เมาเท่นไบค์ปรือใหญ่พิชิตชัยถิ่นกูปรี ครั้งที่ 6 ผู้แทน นายปรัชญา เชิดสูงเนิน โทร.0642688111 ดาวน์โหลด
15/06/2019 รายการ Toyota & Singha Club Race Thailand 2019 สนาที่ 2 ผู้แทนสมาคม ผู้แทน พันเอก เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ โทร.0873301177 ดาวน์โหลด
02/06/2019 รายการ อดิศรคัพ สิงห์ พี ที ที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์โอเพ่น 2019 ผู้แทนสมาคม นายมหรรณพ ธินิศิริ โทร.085-0490990 ดาวน์โหลด
26/05/2019 รายการ ชัยนาทใจเกินร้อยตามโครงการปั่นปันบุญ สานฝันให้หน้อง ครั้งที่ ๓ ผู้แทนสมาคมนายส่งเสริม จารุเพ็ง โทร.081-7077367 ดาวน์โหลด
19/05/2019 รายการ มหกรรมปั่นสองปราสาท BURIRAM BIKE FEST 2019 นายอภินันท์ ประเสริฐแสง โทร.085-8132520 ดาวน์โหลด
12/05/2019 รายการ จักรยาน อบจ.ขอนแก่น GEO PARK ผู้แทนสมาคม นายปรัชญา เชิดสูงเนิน โทร.088-5432632 ดาวน์โหลด
05/05/2019 รายการ FOX CHAMPIONSHIP 2019 ผู้แทนสมาคม ว่าที่ร้อยโท ปารเมศ คงรอด โทร.089-2409780 ดาวน์โหลด
28/04/2019 รายการ Tour of Friend Ship R1 2019 ผู้แทนสมาคมฯ นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.097-0609695 ดาวน์โหลด