รายการขออนุญาตการแข่งขัน


วันที่ รายการขออนุญาตการแข่งขัน หนังสือรับรอง
17/03/2019 รายการ หลาวเหลียงเมาเท่นไบค์ ครั้งที่ 2 จ.ระนอง ผู้แทนสมาคมฯ จ่าสิบตรี ธนาชัย ฉันท์ฉายา โทร.081-9787170 ดาวน์โหลด
13/03/2019 รายการ วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2 ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนสมาคมฯ จ่าสิบตรี ธนาชัย ฉันท์ฉายา โทร.081-9787170 ดาวน์โหลด
16/03/2019 รายการ CLUB RACE THAILAND 2019 สนามที่ 1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสมาคมฯ นายพงศ์เทพ ทับทิม โทร.086-3258422 ดาวน์โหลด
03/03/2019 รายการ Thai Angel Cycling ผู้แทนสมาคมฯ ว่าที่ร้อยโท ปารเมศ คงรอด โทร.089-2409780 ดาวน์โหลด
03/03/2019 รายการ เชียงคาน มทบ.๒๘ ครอสคันทรี #2 จ.เลย ผู้แทนสมาคมฯ นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ โทร.097-0609695 ดาวน์โหลด
24/02/2019 รายการ ครอสราชปทานุสรณ์ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
19/02/2019 รายการ การแข่งขันจักรยานรัฐวิสาหกิจ ณ เขื่อนขุนด่านประการชล จังหวัดนครนายก ผู้แทนสมาคมฯ ร้อยตรี ทนงศักดิ์ แย้มศรี โทร.089-7171232 ดาวน์โหลด
10/02/2019 รายการ Chiang Mai bike ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 2 ผู้แทนสมาคมฯ นายสุรวิชัย ศิลาพิทักษ์สกุล โทร.093-0611266 ดาวน์โหลด
03/02/2019 รายการ 5th Central Group Cycling Championship 2019 @ Robinson Ayutthaya ผู้แทนสมาคมฯ นายอภินันท์ ประเสริฐแสง โทร.085-8132520 ดาวน์โหลด
03/02/2019 รายการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โครงการ ซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสมาคมฯ ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ โทร.097-3362199 ดาวน์โหลด
26/01/2019 รายการ Chiang Mai Rajabhat University Cycling 2018 : CMRU Cycling 2018 ดาวน์โหลด