พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ร่วมกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล สตรีนานาชาติ รายการ “The 60th Anniversary Thai cycling Association Touพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ร่วมกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล สตรีนานาชาติ รายการ “The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ค. 62 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดตราด รวมระยะทาง 269.90 กม. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด