ตรวจสอบรายชื่อ



สมัครแล้ว : 110 คน

# วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร จังหวัด ประเภท
สถานะ
EXP
1 2018-12-26 ส.ต.อ.อุกฤษ สำแดง ​ จ.นราธิวาส นราธิวาส ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
2 2018-12-26 พิสิฐ นิลสนธิ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
 ออกบัตรแล้ว 
activate
3 2018-12-26 ภานุพงศ์ อยู่ม่วง ฮ่องเต้ไบค์พิษณุโลก พิษณุโลก ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
4 2018-12-26 ธนพล แสนอำนวยผล Roojai.com cycling team ขอนแก่น ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
5 2018-12-26 คุณากร นนธิจันทร์ Roojai.com cycling team ขอนแก่น ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
6 2018-12-26 เฉลิมผล กล้าหาญ Roojai.com cycling team เชียงใหม่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
7 2018-12-26 ดิลก แย้มผกา ชมรมจักรยานการบินไทย ระยอง ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย
 ออกบัตรแล้ว 
activate
8 2018-12-26 ภูริเดช อินทะผิว Roojai.com cycling team อุดรธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
9 2018-12-26 กุมุท ลิ้มวัฒนชัย Roojai.com cycling team อุดรธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
10 2018-12-26 จตุรภัทร ตันธนวงศ์ Roojai.com cycling team สงขลา ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
11 2018-12-26 ชินวุฒิ ยงยืน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์เยอรมันออโต้ ปทุมธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
12 2018-12-28 ปวีณา กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ กระบี่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
13 2018-12-28 ส.อ.สมัย กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ กระบี่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
14 2018-12-28 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยาน ชากังราว กำแพงเพชร กำแพงเพชร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
15 2018-12-29 ไมเคิล วิลด์พาเนอร์ Singha Bikenet มุกดาหาร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
16 2019-01-02 ด.ช.วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
17 2019-01-02 นภวัฒน์ ฉัตรมาศ - กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
18 2019-01-02 สมชาญ ภักดีโต สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว กำแพงเพชร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
19 2019-01-03 กวิสรา อ่ำกำเนิด ไม่มี ลำพูน ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
20 2019-01-04 กิตติภพ ใจรินทร์ ฺBCC Brothers Cycling Club เชียงใหม่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
21 2019-01-04 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร The Fry Group UNFOUND.CC กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
22 2019-01-04 ชยกร มออ่อง ฮองเต้ไบค์ พิษณุโลก ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
23 2019-01-04 อัณณ์ แสนปัญญา ฮ่องเต้ ตาก ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
24 2019-01-06 คันธกานต์ ทองจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
25 2019-01-06 วรชัย เนียมทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
26 2019-01-06 ฏัณฐณัฏฑ์ ไกรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
27 2019-01-06 อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.สุราษฏร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
28 2019-01-06 นายนนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
29 2019-01-06 นายภูบดี ชินธเนศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
30 2019-01-06 นายธิปไตย ไทยเสน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รร.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
31 2019-01-06 นางอรทัย จั่นเพิ้ง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กรุงเทพมหานคร ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
 ออกบัตรแล้ว 
activate
32 2019-01-06 ส.ต.ท.สาธิต เศรษฐ์ชัยยันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่ ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
33 2019-01-06 พ.ต.เดชเผชิญ อั่วกลาง ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์,กองทัพภาคที่2 นครราชสีมา ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
34 2019-01-08 นภวัฒน์ ฉัตรมาศ - กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
35 2019-01-08 Tawatchai Anuraksakornkul สมาคมจักรยานชากังราว จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
36 2019-01-08 จักรกริช​ ดวงพุฒ อยู่ดีไซเคิลฮันเดรดพลัส อุบลราชธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
37 2019-01-08 ไพศาล สุขศิรื ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครปฐม นครปฐม ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
38 2019-01-08 ทิฆัมพร บัวจีน - ลำปาง ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
39 2019-01-09 ไมเคิล ยัง Citi-Thaioil กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
40 2019-01-10 อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล MRP กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
41 2019-01-11 พงษ์พันธ์ เฟื่องอักษร บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
42 2019-01-11 คมกฤช เพิ่มทอง เทศบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
43 2019-01-12 พรชัย เพียงตน อยู่ดีไซเคิลฮันเดรดพลัส อุบลราชธานี ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
44 2019-01-12 ดวงกมล ทองมี CFL thailand ชนะชัยทีม ระยอง ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
 ออกบัตรแล้ว 
activate
45 2019-01-12 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CFL thailand สุพรรณบุรี ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
 ออกบัตรแล้ว 
activate
46 2019-01-13 เชนย่า คุดเดรียฟเซฟ Woodland Cycling นครพนม ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
47 2019-01-13 ติณพัตน์ เมืองเดช Kcyclingclub เชียงใหม่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
48 2019-01-13 จงใจ สมานพันธ์ชัย Woodland Cycling กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
49 2019-01-14 ยุทธภูมิ อคุสุวรรณ การบินไทย กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
50 2019-01-14 ธีรชาติ บุญหวาน - ศรีสะเกษ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
51 2019-01-14 ธนายุต พาหวล จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ สมุทรสาคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
52 2019-01-14 เเว่นเก้ว น้ำคำ เทศบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
53 2019-01-14 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ WTT เชียงใหม่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
54 2019-01-14 โรจนชัย พูลสุด เทศบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
55 2019-01-14 ธีรชัย ศรีวงศ์กรสกุล เทศบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
56 2019-01-15 ณัฐนนท์ วงค์ปิยะ เสือดำ กองบิน56 สงขลา ลำพูน ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
57 2019-01-15 เสรี ธรรมพิทักษ์พงษ์ BIKENET ชลบุรี ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
58 2019-01-15 ศุภัทร ธีรวณิชนันท์ กองทัพอากาศ เชียงใหม่ ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
59 2019-01-16 ฐิตินันท์ ทองอยู่ BIKE NET ชลบุรี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
60 2019-01-16 ธนัชเอก ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน46 กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
61 2019-01-17 พงศกร โมงขุนทด นครราชสีมา นครราชสีมา ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
62 2019-01-17 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
63 2019-01-17 โสภณ มัฆวาล ทหารเรือ เชียงราย ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
64 2019-01-17 โสภณ มัฆวาล ทหารเรือ เชียงราย ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
65 2019-01-17 จ.อ.พงศธร วรเนตร ราชนาวี อุบลราชธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
66 2019-01-17 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
67 2019-01-17 จ่าเอก ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี เชียงราย ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
68 2019-01-17 วรเมธ คำคง กองทัพภาคที่1 ฉะเชิงเทรา ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
69 2019-01-17 กิติพงษ์ ดวดไธสง Bangkok Sports School กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
70 2019-01-17 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ Bangkok sport school ลพบุรี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
71 2019-01-17 ยืนยง เพชรรัตน์ Bangkok sport school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
72 2019-01-17 พิกุลแก้ว การุณ Bangkok sports school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
73 2019-01-17 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ Bangkok sports school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
74 2019-01-17 ปัณณธร บุญพรม BANGKOK SPORTS SCHOOL กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
75 2019-01-17 นายนนทศักดิ์ อรรถธรรม Bangkok Sports School กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
76 2019-01-17 วิศวกร แก้วทอง Bangkok sport school. กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
77 2019-01-17 นิติพงศ์ ชอบทำกิจ Bangkok Sports School กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
78 2019-01-17 เยาวเรศ จิตมาตย์ Bangkoksportschool กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
79 2019-01-17 กฤตณัฐ แสงไกร BANGKOK SPORTS SCHOOL อุทัยธานี ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
80 2019-01-17 สันทวรักษ์ สนิทเปรม Bangkokcyclingteam กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
81 2019-01-17 ประเสริฐ เฮ่อทรงสิริ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
82 2019-01-17 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ BANGKOKO SPORTS SCHOOL กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
83 2019-01-17 กิตติกร ธีรวัฒนสาร Bangkok sport school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
84 2019-01-17 ณัฐสดา คุปต์กาญจนากุล Bangkok sports school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
85 2019-01-17 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก Bangkok sport school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
86 2019-01-17 นายกนก ชุ่มบัวทอง Bangkok Cycling Team กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
87 2019-01-17 คณิติน สังข์สนิท Bangkok sport school กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
88 2019-01-17 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา Bangkok Cycling Team กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
89 2019-01-17 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywheel Cycling Team เชียงราย ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
90 2019-01-17 ทิพวัลย์ นาพรม Bangkok sports school กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
91 2019-01-17 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ Bangkok Sports School กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
92 2019-01-17 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ Bangkok Cycling Team กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
93 2019-01-17 ศิริณภา จันประนต Bangkok sports school กรุงเทพมหานคร ประเภทเสือภูเขา
 ออกบัตรแล้ว 
activate
94 2019-01-17 พีรวัฒน์ ชูถนอม Bangkok Sports School กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
95 2019-01-17 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ Bangkok Cycling Team กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
96 2019-01-17 สุรนาท คงสุข Bangkoksportsschool กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
97 2019-01-18 อัญชลี ใยเมือง ทีมจักรยานฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์วัดดงน้อย กรุงเทพมหานคร ประเภทถนน
 ออกบัตรแล้ว 
activate
98 2019-01-20 กรภัทร์ โทมดอน ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
99 2019-01-20 อนันตชัย อิ่มเพ็ง ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
100 2019-01-20 ญาดามาศ ขาวดี ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
101 2019-01-20 กณวรรธน์ เชื้อทหาร ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
102 2019-01-20 พีรพัฒน์ ขาวดี ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
103 2019-01-20 พีรพัฒน์ ขาวดี ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
104 2019-01-20 ฐิติชญา ขาวดี ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
105 2019-01-20 ชัยรัตน์ โทมดอน ศรีสัชนาลัยบีเอ็มเอ็กซ์เรสซิ่ง สุโขทัย ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
106 2019-01-20 ปนัดดา บูรณภวังค์ Fisherman's Friend เทพศิรินทร์พุแค กรุงเทพมหานคร ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
107 2019-01-20 อภิชา บูรณภวังค์ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
108 2019-01-20 ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
109 2019-01-20 กมลภพ เอมวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินท์พุแค สระบุรี ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
110 2019-01-20 อนุชิต กิจวานิชเสถียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินท์พุแค สระบุรี ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ยังไม่ออกบัตร
activate
#