ผลการแข่งขันประเภทถนน


การแข่งขัน สถานที่ วันที่ ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่1 จังหวัดเชียงราย 18-01-2562 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่1 จังหวัดเชียงราย 20-01-2562 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่2 จังหวัดระนอง 08-02-2562 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดระนอง 10-02-2562 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด