ประเภทลู่


ลู่ (Track)

การแข่งขันลู่นับเวลาย้อนหลังกลับไปช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นสุดของศตวรรษที่ 19 การชิงแชมป์โลกครั้งแรกถูกจัดในปี 2438(1895) นักขี่จักรยานลู่เป็นนักกีฬาที่ทรงพลัง และลักษณะโครงร่างของกล้ามเนื้อจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อมากกว่า “นักขี่จักรยานประเภทถนน”

10 รายการถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม :รายการสปรินท์ (Sprint Events)

สปรินท์บุคคล (เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก):

คุณลักษณะประกอบด้วยไทม์ ไทรอัล 200 เมตร การเริ่มต้นแบบการขี่ (flying start) ตามด้วยการแข่งขันแบบคัดออก 2-3 รอบ นักขี่สองคนที่ทำเวลาดีที่สุด จะแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ บางครั้ง นักขี่จะมาหยุดนิ่งในความพยายามที่ทำให้คู่ต่อสู้ขึ้นนำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้เปรียบเป็นอย่างน้อย ก่อนที่จะเร่งความเร็วขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าสู่เส้นชัย

ทีมสปรินท์ (เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก):

ทีมสปริ้นท์ จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเฉพาะ คือ การขี่เป็นทีมสามคนในการปั่นสามรอบของลู่ (ทีม 2 คนใน 2 รอบสำหรับทีมหญิง) นักขี่แต่ละคนจะขี่นำหนึ่งรอบก่อนออกไป หลังจากรอบคัดเลือก ทีมที่ทำเวลาดีที่สุดสองทีม จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นักขี่ที่ทำเวลาดีที่สุดที่ 3 และ ที่ 4 จะพบกันในรอบชิงอันดับ 3 ซึ่งจะตัดสินลำดับสุดท้ายที่มีอยู่บนแท่นรับรางวัล

กิโลเมตร (หรือ 500 เมตร สำหรับหญิง):

เป็นการแข่งขันไทม์ ไทรอัลบุคคล จากการเริ่มต้นแบบการยืน (standing start) ผู้เข้าแข่งขันที่มีเวลาเร็วที่สุดคือผู้ชนะ

คิริน (เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก):

การแข่งขันคิรินมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ระหว่างนักขี่ 3 และ 7 คน แข่งขันในรายการสปรินท์ 600-700 เมตร หลังจากขี่ตามหลังมอเตอร์ไซค์เป็นทางยาว 1,400 เมตรแรก มอเตอร์ไซค์จะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จาก 30 ถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (25 ถึง 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับหญิง)


    


การแข่งขันความอดทน (Endurance Events)

บุคคลเปอร์ซูท :

นักขี่สองคนเริ่มต้นในด้านตรงข้ามของลู่และแข่งขันตลอด 4 กิโลเมตร (3 กิโลเมตร สำหรับหญิง) ผู้ชนะคือนักขี่ผู้ไล่ทันคู่แข่งขันของเขา / ของเธอ หรือ ผู้ทำเวลาเร็วที่สุด

ทีมเปอร์ซูท (เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก):

แบ่งเป็นสองทีม ๆ ละ 4 คน (3 คนสำหรับทีมหญิง) เริ่มต้นในด้านตรงข้ามของลู่และแข่งขันตลอด 4 กิโลเมตร (3 กิโลเมตร สำหรับทีมหญิง) ทีมชนะคือทีมที่ไล่ทันคู่ต่อสู้หรือทำเวลาเร็วที่สุด

พอยนท์ เรซ :

ผลสุดท้ายจะกำหนดตามคะแนนที่ได้รับในระหว่างสปรินท์(การเร่งความเร็ว) (หนึ่งในทุก ๆ 10 รอบ บนลู่ 250 เมตร) และ โดยรอบที่ชนะ ในการชิงแชมป์โลกของยูซีไอ ระยะทางคือ 40 กิโลเมตร สำหรับชาย และ 25 กิโลเมตร สำหรับหญิง

เมดิสัน :

ถึง 18 ทีมที่มีนักขี่ทีมละ 2 คน เข้าร่วมในการแข่งขันผลัดนี้ที่ชิงชัยกันโดยวิธีการเร่งความเร็วปานกลาง ขณะที่สมาชิกของทีมคนหนึ่งแข่งขัน สมาชิกของทีมอีกคน จะทำการชะลอตัวลงเพื่อพัก การจัดอันดับจะถูกจัดตั้งตามระยะทางที่ขี่และคะแนนที่ชนะในการเร่งความเร็ว เมดิสันจะถูกจัดในระยะทาง 25-50 กิโลเมตร สำหรับประชาชนชายซึ่งขึ้นอยู่กับการแข่งขัน

สแครทช์ เรซ :

เป็นการแข่งขันของนักขี่บุคคลจนถึง 24 คนตลอด 15 กิโลเมตร สำหรับชาย และ 10 กิโลเมตร สำหรับหญิง รอบแรกเป็นกลางรายการรวม (Combined Event)

โอมเนียม (เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก):

โอมเนียม ประกอบด้วย 6 รายการและชิงชัยกันใน 2 วันติดต่อกัน การจัดอันดับสุดท้ายจะถูกจัดโดยเพิ่มอันดับที่แข่งขันจบในแต่ละรายการ ผู้ชนะคือนักขี่ที่มีคะแนนรวมต่ำที่สุด

Men : Women :
 • Flying lap
 • พอยนท์ เรซ (30 กม.)
 • อิลิมิเนชั่น เรซ
 • บุคคลเปอร์ซูท (4 กม.)
 • สแครทช์ เรซ
 • กิโลเมตร ไทม์ ไทรอัล
 • Flying lap
 • พอยนท์ เรซ (20 กม.)
 • อิลิมิเนชั่น เรซ
 • บุคคลเปอร์ซูท (3 กม.)
 • สแครทช์ เรซ
 • 500 เมตร ไทม์ ไทรอัล