ประกาศประชาสัมพันธ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย