ประกาศสมาคมกีฬาจักรยานฯ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Rayong 2022 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ จ.ระยองนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันเนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญ