การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 5 จังหวัดชัยนาท *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

377 คน

Event Route


ค่าสมัคร
BMX Racing รุ่นเยาวชนชาย ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท
BMX Racing รุ่นเยาวชนหญิง ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท
BMX Racing รุ่นทั่วไปชาย ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
BMX Racing รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
BMX Racing Challenge Youth ( 6 - 16 ปี ) 300   บาท
BMX Racing Challenge Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
Supercross รุ่นเยาวชนชาย ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท
Supercross รุ่นเยาวชนหญิง ( 17 - 18 ปี ) 350   บาท
Supercross รุ่นทั่วไปชาย ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
Supercross รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
Supercross Challenge Youth ( 6 - 16 ปี ) 300   บาท
Supercross Challenge Master ( 30 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-11-07 - 2020-11-08

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-11-05

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-11-05

รับสมัครทั้งหมด

500