รับสมัครหน้างาน!!! การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามที่ 2 จังหวัดนครนายก ปิดออนไลน์วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว

266 คน

Event Route


ค่าสมัคร
ประเภทชาย รุ่นทั่วไปชาย 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 30 -34 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 35 -39 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 50 - 54 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 55 - 59 ปี 450   บาท
ประเภทชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 450   บาท
ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 450   บาท
ประเภทหญิง รุ่นทั่วไปหญิง 450   บาท
ประเภทหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป 450   บาท
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 10 ปีชาย 450   บาท
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 12 ปีชาย 450   บาท
รุ่นเด็ก รุ่นอายุ 14 ปีหญิง 450   บาท
รุ่นน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย 450   บาท
รุ่นน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย 450   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2020-11-14 - 2020-11-14

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2020-11-13

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2020-11-12

รับสมัครทั้งหมด

500