การแข่งขัน


*เลื่อนการแข่งขัน*การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 21 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


*เลื่อนการแข่งขัน* การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


*เลื่อนการแข่งขัน*การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี่แข่งขัน,ครอสคันทรี่ท่องเที่ยว และ ดาวน์ฮิล ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดสงขลา *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 21 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


*เลื่อนการแข่งขัน*การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดสงขลา *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 21 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค. 64 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 2 ปิดระบบวันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน


การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น.
.

รับสมัครทั้งหมด

500 คน