วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร จังหวัด ประเภท สถานะ EXP
22 พ.ย. 2564 สิทธิพงษ์ มูลสุวรรณ AOF PHARMACY SMILEPLUS CYCLING อำนาจเจริญ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
10 พ.ย. 2564 เบญจพร นิธโยธาน ENDLESSWATT กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
10 พ.ย. 2564 เจียรไน บุญชีพ ENDLESSWATT กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
10 พ.ย. 2564 พุทธิพงศ์ อบอุ่น ราชาจักรยาน TRINX ชลบุรี ยุวชน ยังไม่ออกบัตร Warning
9 พ.ย. 2564 ธนินพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย - กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
7 พ.ย. 2564 นายสุรชัย หาจัตุรัส KRICHปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ยุวชน ยังไม่ออกบัตร Warning
5 พ.ย. 2564 ณัฐภัทร อยู่ดี อมรศักดิ์ ไซคลิ่ง พาร์ทเนอร์ สระบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
3 พ.ย. 2564 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ - สมุทรปราการ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
26 ต.ค. 2564 ธนาวุธ งามคม - นครศรีธรรมราช ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
25 ต.ค. 2564 สุรเชษฐ์ ชิระกุล GEEBIKE SURIN สุรินทร์ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
25 ต.ค. 2564 สมพงษ์ โนใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ นครราชสีมา ทีมสตาฟ ยังไม่ออกบัตร Warning
24 ต.ค. 2564 สรวิศ คำแหง GEEBIKE SURIN สุรินทร์ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
23 ต.ค. 2564 ศิริชาญ ผิวอ่อน VSPORTS เชียงใหม่ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
22 ต.ค. 2564 ภานุพงศ์ พิศิษฐ์พงษ์ - เชียงใหม่ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
19 ต.ค. 2564 คมกริช กะลีวัง SKD BIKE TEAM กรุงเทพมหานคร อาวุโส ยังไม่ออกบัตร Warning