วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
20 มิ.ย. 2565 SUTHIMA SOPA ตำรวจ Women Elite Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 DECHPACHEON OUKLANG กองทัพภาที่2 Master Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 THIRADECH SAEFU โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Youth Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 TANAKORN SONGNAMSIRIKUL ตำรวจแห่งชาติ Youth Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 KITTIPOP SAEFU โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Youth Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 PAKORNKIAT THONGLHOR โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Youth Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 PISANU CHANCHAYA โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Master Team Staff Trainer 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 KANOKPHAN KEONGAMAROON สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Men Junior Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 RUSHATA RUSHATAHADA โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Youth Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 NITIPOL KOMNAKOM โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Men Junior Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 CHARAWOOT SATA BIKE99 Master Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 ADULWIT PHOSANGDA POLCE CYCLING TEAM Men Elite Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 KANOK CHUMBUATHONG POLICE CYCLING TEAM Men Elite Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
20 มิ.ย. 2565 PHUM PUCHITAKORN POLICE CYCLING TEAM Men Elite Athlete 2022 ออกบัตรแล้ว Active
19 มิ.ย. 2565 TACHIT PETCHSUK ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ Men Junior Athlete 2022 ยังไม่ออกบัตร Active