วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
9 พ.ค. 2566 SANGTAE YUM FLYING SHARKS Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
9 พ.ค. 2566 PONRAWAT PONGVIRAT FLYING SHARKS Men Elite Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
2 พ.ค. 2566 VEERAVICH PANGNUKROW แปะง๋วนอาหารเช้า จ.เลย Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
29 เม.ย. 2566 PRAYOON MENCHAYA SKB​ สาครไบค์ทีม Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
29 เม.ย. 2566 JEERASAK SEEYOOLOD - Men Elite Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
29 เม.ย. 2566 NONLAPAN BOONLEK COMMON CYCLING Women Elite Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
28 เม.ย. 2566 PITHUK CHUMNANSUE SKT BSB BIKE Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
28 เม.ย. 2566 DETUKIT KANHA UBCA สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี Men Junoir Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
28 เม.ย. 2566 SAKSIT TATIYAKANTONG PISAN KALASIN BIKE SHOP Youth Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 CHATREE SUVADIT - Men Elite Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 SONGKLOD SINGKABUREE SHOCKVIEW Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 CHATCHAI ASSAWAYINGCHAROEN KENTA KEIKO TEAM Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 THARADOL THONGDEE โลโมไซเคิล Men Elite Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 JENS OSTERGAARD - Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active
27 เม.ย. 2566 PETERDONALDSONDUNBAR MACKIE - Master Athlete 2023 ออกบัตรแล้ว Active