ผลการแข่งขันประเภทถนน


การแข่งขัน สถานที่ วันที่ ประเภท ดาวน์โหลด
Road (inlinerace) สนามที่ 2 จังหวัดจันทบุรี 29-02-2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 2 จังหวัดจันทบุรี 28 -02 -2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม รวม 3 สนาม Timetrial (R1- R3) 25-08-2020 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม รวม 3 สนาม Road (inlinerace) (R1- R3) 25-08-2020 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (inlinerace) สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 22-08-2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 21-08-2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (inlinerace) สนามที่ 1 Reviesd 2 (U23) จังหวัดเชียงราย 20 JAN 2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (inlinerace) สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย 18 JAN 2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย 17 JAN 2020 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม รวม 3 สนาม Road (R1- R2) 13-07-2020 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม รวม 3 สนาม Timetrial (R1- R2) 13-07-2020 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด