วันที่ รายการขออนุญาตการแข่งขัน ผู้แทนสมาคม เบอร์โทร หนังสือรับรอง
3 Oct 2021 SAT Bike Tour de Nakhonphanom-2021 ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-468-5379 Download
27 Sep 2021 Burirum Cycling Championships 2021 เรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว 081-671-4013 Download
6 Dec 2020 LRT KomKom Pongkrating #5 นายปรัชญา เชิดสูงเนิน 0642688111 Download
5 Dec 2020 Toyota & Singha Club Race Thailand 2020 เรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว 0816714013 Download
29 Nov 2020 สิงห์ พีทีที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น เขาอีโต้คลาสสิค… นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ 0970609695 Download
22 Nov 2020 TOUR OF KUMCHANOD # 1 ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-468-5379 Download
21 Nov 2020 Downhill Thailand series 2020”สนามที่ 1 และสนามที่… นายอภินันท์ ประเสริฐแสง 0858132520 Download
27 Sep 2020 อดิศรคัพ - สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2020… พันเอกเสกสิทธ์ ฮวบเจริญ 0863301177 Download
26 Sep 2020 Songkhla Criterium 2020 ต้านภัยโควิด -19 จ่าสิบเอกธนาชัย ฉันฉายา 081-9787170 Download
6 Sep 2020 มหกรรมปั่นสองปราสาท Buriram Bike Fest 2020 ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-4685379 Download
24 Apr 2020 รายการ การแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ผู้แทนนายมหรรณพ… Download
15 Mar 2020 รายการ อดิศรคัพ สิงห์ พี ที ที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์โอเพ่น… นายอภินันท์ ประเสริฐแสง 085-8132520 Download
8 Mar 2020 รายการ Thai Angel Cycling ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า… ว่าที่ ร.ท.ปารเมศ คงรอด 089-2409780 Download
6 Mar 2020 รายการ ทัวร์ ออฟ เดอะ ภูเก็ต แอนด์ พังงา ครั้งที่… จ.ส.อ.ธนาชัย ฉันฉายา 0819787170 Download
23 Feb 2020 โครงการแข่งขันจักรยานโคกลอย ครอสคันทรี ประจำปีงบประมาณ… Download