วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
15 ส.ค. 2565 21:56 #00027-008335 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 22:08 #00027-008336 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 21:55 #00027-008334 นภดล ฤกษ์งาม TTL_POWER & KPB Bike ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 21:40 #00027-008333 มัลลิกาณ์ ศรีสุพัฒนะกุล CKR Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 20:57 #00027-008331 พจน์ พจนานุวัตร HCCT Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 20:34 #00027-008330 อนุชิต วิรัตน์ SKD BIKE TEAM ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 20:25 #00027-008328 ประวัติ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 20:25 #00027-008328 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 19:39 #00027-008326 ณฐพร คงสุข Gsb13Fnc Bikefiction Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 19:08 #00027-008324 สุวัฒน์ ลครชัย อิสระ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 15:34 #00027-008272 ประเสิรฐ รัตนภูมิ วารีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 19:36 #00027-008325 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 15:34 #00027-008272 จักรรัตน์ จุลโกศัย project b wareephirom เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 15:34 #00027-008272 วรากร ดวงเเก้ว วารีภิรมย์ bike service mind ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 18:48 #00027-008323 ศุภเดช มีทอง GSB 13 F์NC Bikefiction Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 11:32 #00027-008242 ธิษตยา ผลประดิษฐ์ GSB13FncBikefiction Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 17:45 #00027-008038 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 15:50 #00027-008322 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย โคกกะเทีโคกกะเทียมวิทยาลัย ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 15:18 #00027-008320 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยานไบค์เน็ต trinx Chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 13:46 #00027-008316 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 13:35 #00027-008315 อำนาจ บัวลอย HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 12:40 #00027-008314 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 12:40 #00027-008314 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 12:40 #00027-008314 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 12:23 #00027-008313 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 11:59 #00027-008311 ปราโมทย์ อินทรสุข CKR ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 12:15 #00027-008312 อานนท์ กลมกล่อม Madamefin มาดามฟิน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 11:32 #00027-008310 ธนดล ศิริวงษ์ Cherry bike cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 11:19 #00027-008308 สุทธิพงษ์ ไตรเนตร SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:57 #00027-008306 อรุณ วรากรกูล Holiday bao bao ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:58 #00027-008307 ณัฐภัทร ประเทืองบุญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:52 #00027-008305 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:44 #00027-008304 ณัฐวุฒิ สุขถาวร SKD Siamfirst Group ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:36 #00027-008303 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:18 #00027-008302 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 10:11 #00027-008301 สุรชัย หวังปัญญา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 09:58 #00027-008299 สมพงษ์ อินสว่าง SKD Bike Team ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 09:38 #00027-008297 วสันต์ บู่มา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 09:20 #00027-008296 อุดมศักดิ์ บำรุง ชมรมจักรยานอีสวอเตอร์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 08:38 #00027-008295 ปวินท์สรรค์ จิตต์มั่นการ BOX & CO ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 08:37 #00027-008294 พรรณทิวา ศรีคำ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ส.ค. 2565 08:37 #00027-008294 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 22:05 #00027-008289 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 22:08 #00027-008290 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 21:51 #00027-008287 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ 300Watt Cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 21:50 #00027-008286 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 16:22 #00027-008284 มงคล ฝอยทอง Uthaithani Cycling team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 10:47 #00027-008030 ฐนพล ชาญอนุเดช - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 20:18 #00027-008285 นวพล กาสา MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 15:51 #00027-008283 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 12:50 #00027-008282 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 11:58 #00027-008281 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool aroonsilp Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:55 #00027-008277 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 จารุณี ไวทยานนท์ Liberty Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 วิไลลักษณ์ แสนสุข Free Style Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 พัตธนา ไวทยานนท์ Liberty Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 07:25 #00027-008276 ขุน ศิริ Liberty Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ส.ค. 2565 05:35 #00027-008275 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 19:09 #00027-008274 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 จิรครินทร์ ทิพย์พรม LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 15:34 #00027-008272 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 15:34 #00027-008272 อนันต์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ส.ค. 2565 20:39 #00027-008103 ชาญณรงค์ เขตแดน คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ส.ค. 2565 19:19 #00027-008216 ปิยศรัณย์ ภุมรินทร์ คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ส.ค. 2565 09:05 #00027-008271 รัฐกิตติ์ ชมบุญ Cherrybike Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ส.ค. 2565 18:18 #00027-008270 พิทยา มุกดาลอย หมามุ่ย ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 09:47 #00027-008235 สุพจน์ กลิ่นเกลี้ยง F.A.T ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ส.ค. 2565 07:50 #00027-008267 ไตรรัตน์ ศรีนุช phayuhakhiri speed racing club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 23:13 #00027-008266 ดิเรก ไกรพูล หมูกรอบทีม ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 19:14 #00027-008262 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 17:55 #00027-008261 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 17:51 #00027-008260 ธัญชนก จินาภิรมย์ Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 11:56 #00027-008258 สรเลข บุญเกตุ ไม่มี ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 10:01 #00027-008256 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ส.ค. 2565 09:54 #00027-008255 รัชพล พูลทองคำ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ส.ค. 2565 20:05 #00027-008219 ธนกฤต ทวีผล Uthai Thani cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 13:56 #00027-008154 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 20:07 #00027-008254 นพดล ขวดสอาด โรงคั่วกาแฟซอย5 ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 18:49 #00027-008253 ประพัฒน์ กตัญญสูตร D&Q team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 18:31 #00027-008252 ธัญญพัทธ์ กตัญญสูตร D&Q team ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 09:30 #00027-008110 พิมพิดา ลีละประยูร Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 16:50 #00027-008251 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 14:23 #00027-008250 กิตติพล จันทวงศาทร นภาวรรณ ยูริช็อป เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 20:34 #00027-008174 ธนปพน คนเที่ยง Singha Lampang cycling club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 12:13 #00027-008248 กิตติเดช ไชยมุสิก กองทัพบก Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ส.ค. 2565 09:13 #00027-008234 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 15:12 #00027-008017 วัฒนา พลอยสี คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 19:56 #00027-008171 นริศ กุลที Uthai Thani cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ส.ค. 2565 13:53 #00027-008204 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 16:33 #00027-008162 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 21:14 #00027-008178 พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์ Singha Lampang Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 21:02 #00027-008176 อนุชา คนเที่ยง Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 20:38 #00027-008175 กรวิภา วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 20:38 #00027-008175 วรวุฒิ วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 19:36 #00027-008168 ไชยพร แย้มเจริญ Gemburi ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 18:48 #00027-008167 ไตร รัตนโชติ Soitan BKK Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 12:42 #00027-008151 ทรัพย์อำนวย ศรีชม Submarin Cycling Culb Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 11:34 #00027-008146 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ส.ค. 2565 11:36 #00027-008147 จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 11:02 #00027-008031 วีระชัย จุฬารมย์ Submarine Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 สมรัก หมอประกอบ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 11:41 #00027-008136 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ส.ค. 2565 05:12 #00027-008134 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 17:34 #00027-008129 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย (PWT-FACTOR) Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 16:24 #00027-008128 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 13:05 #00027-008126 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Grant Thornton Bike Zone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 09:28 #00027-008125 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ อิสระชล ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 09:06 #00027-008124 สิทธิเดช มาแก้ว PLANNN RIDERS Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ส.ค. 2565 09:04 #00027-008123 พุฒธิพงศ์ นวลน้อย PLANNN RIDERS Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 21:43 #00027-008121 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 14:40 #00027-008117 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 14:24 #00027-008116 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 14:12 #00027-008115 อานนท์ พึ่งภิญโญ HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 13:55 #00027-008114 ธานี แซ่ฉั่ว HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 11:08 #00027-008112 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 08:03 #00027-008109 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย - ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 วีณา แต้มจันทร์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 ธเนศพล กุลเสวต Krichปั้มน้ำมันลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 วันเฉลิม บัวคำ Hcctปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 วิทยา แพงป้อง HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 ศรัณยพงศ์ ขำศรี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ส.ค. 2565 06:16 #00027-008108 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ส.ค. 2565 23:38 #00027-008106 อชิรวิทย์ จิตพยัค HSPC PHRAE ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ส.ค. 2565 21:38 #00027-008105 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Soul Rider Chiangmai ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ส.ค. 2565 19:41 #00027-008102 ภัทรพงษ์ หาญพนม HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ส.ค. 2565 21:15 #00027-008084 ชีวานนท์ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 21:10 #00027-008075 รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ VSC/Vsportsclothes Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ส.ค. 2565 16:08 #00027-008080 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 21:19 #00027-008077 ณัฐพร มะลิบุญ แม่จำลองขนมหวาน & Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 17:15 #00027-008071 วิรพงค์ ก้อนเพชร Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 19:07 #00027-008072 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ - ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 15:43 #00027-008069 ศรัญราษฎร์ กันทะสอน BMX PHAYAO PEACOCK เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 15:43 #00027-008069 วชิรวิชญ์ กันทะสอน BMX PHAYAO PEACOCK ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 09:04 #00027-008029 สกล ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 09:04 #00027-008029 คณพศ ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 09:03 #00027-008048 ไกรสร พิมพาพร HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 13:50 #00027-008058 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 13:50 #00027-008058 ทรายทอง คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 12:44 #00027-008057 จิรายุพัฒณ์ ช่วยณรงค์ Queeninterior ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 12:29 #00027-008055 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 12:07 #00027-008054 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 10:50 #00027-008050 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 10:31 #00027-008049 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 10:31 #00027-008049 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 08:40 #00027-008045 พีรพล สำรวย Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 08:40 #00027-008045 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ส.ค. 2565 07:15 #00027-008043 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 22:05 #00027-008042 ศิริชาญ ผิวอ่อน PLM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 21:44 #00027-008041 ปุรเชษฐ์ ลุงไธสง Chaipanitracingteam ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Prime 19 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ Prime19 + สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ไววิทย์ ติวัน Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 บัญชา บรรดาพิมพ์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 15:13 #00027-008034 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend กองบิน 46 พิษณุโลก ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ยุวดี ภูสีน้ำ Prime 19 ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ธีระ นิ่มเทียน Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 คณิศร ยืนชนม์ Prime 19 ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 พชร หอมประไพ Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 14:21 #00027-008033 เสรี มณีโชติ Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 12:19 #00027-008032 ปรีชา คงปลี Only You Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ส.ค. 2565 06:10 #00027-008028 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 ก.ค. 2565 12:44 #00027-008011 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน TRIPLEL-S FACTORY ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
29 ก.ค. 2565 12:44 #00027-008011 นิมิตร​ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
31 ก.ค. 2565 22:26 #00027-008027 อนุวัฒน์ ศรีเมือง ทับคล้อ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
31 ก.ค. 2565 12:08 #00027-008025 จีระพล ดวงวิเชียร moo pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
31 ก.ค. 2565 12:08 #00027-008025 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 21:27 #00027-008022 นาย ฤทธิไกร ทองนาค Phetchabun Bike Lane Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 22:13 #00027-008023 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 20:51 #00027-008021 ทมพรรณ ฉายาวัฒนา Juicygang Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 20:51 #00027-008021 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:28 #00027-008019 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:28 #00027-008019 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:28 #00027-008019 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:12 #00027-008018 ไกรสร จงประเสริฐ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:12 #00027-008018 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:12 #00027-008018 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 18:12 #00027-008018 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 13:20 #00027-008015 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 13:20 #00027-008015 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 13:20 #00027-008015 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 08:26 #00027-008013 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ค. 2565 08:26 #00027-008013 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
29 ก.ค. 2565 12:28 #00027-008010 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ TN ศรีมหาโพธิ์ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
29 ก.ค. 2565 12:09 #00027-008009 ธีรพล ทวีสกุลสุข คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST