วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
15 ก.ย. 2565 11:35 #00029-008870 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:59 #00029-008886 Friendrich Plez BMC Asia bike ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:43 #00029-008881 นุชนาฏ จูกุล Desing PPmaxcenter Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 14:04 #00029-008887 จิรพร พิมพ์แก้ว หันคา MTB ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 05:13 #00029-008691 อนันต์ ศิริป้อ โอเล่ไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:53 #00029-008884 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ ท่ายาง ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:07 #00029-008877 เจษฎาพร ใจเย็น ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:07 #00029-008877 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:07 #00029-008877 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:07 #00029-008877 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 13:07 #00029-008877 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 12:09 #00029-008873 ภัทรภณ ลัดดากลม TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมHUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 12:31 #00029-008875 ประดิษฐ แผ้วไธสง สองล้อขอบกรุง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 12:09 #00029-008873 ธารา เลี้ยงอำนวย TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 21:48 #00029-008721 กรวิภา วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 21:48 #00029-008721 วรวุฒิ วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:24 #00029-008868 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 11:48 #00029-008871 ปรีชา แน่งน้อย Tata egat bike ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:24 #00029-008868 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 07:28 #00029-008775 พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล Gsb13 Fnc Bikefiction Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:24 #00029-008868 กฤษฎา ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:24 #00029-008868 กฤษณะ ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:39 #00029-008869 วิชาญ กลิ่นบัว ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:39 #00029-008869 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:20 #00029-008867 ประดิษฐ์ อ่อนพลับ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:39 #00029-008869 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 10:15 #00029-008866 ชนาธิป ไพรเลิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 13:34 #00029-008744 ณัฏฐ์ เอื้อเจริญโชคสกุล แปดริ้วริมคลองเยาวชนขาใหญ่ ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 08:38 #00029-008861 ภักฐ์สนัน เพิ่มพิพัฒน์ สิงโตไฟ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 10:20 #00029-008784 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 08:10 #00029-008857 สงกรานต์ ขันตี ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 08:27 #00029-008860 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 08:10 #00029-008857 บุญชิด ใสลำเพราะ เขาดินไบร์ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 08:10 #00029-008857 มีชัย อั๊งคำ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 07:49 #00029-008856 วชรกร ศุกรเสพย์ Angthong Asia Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 07:49 #00029-008855 Hans Bart Kyndt GSB13fnc bike fiction ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 07:38 #00029-008854 สุนารี การินทร์ GSB13 fnc Bikefiction ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 07:38 #00029-008853 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ - ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2565 00:13 #00029-008851 วรณัน นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 อรุณ สีเหลือง โรงเรียนกีฬาลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่/ราชนาวี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 ธนกร เพ็งประโคน โรงเรียนกีฬาลำปาง/มธุรดาทีม ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:37 #00029-008850 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 22:32 #00029-008849 ณัฐพล สิงหเสนี BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:27 #00029-008791 มนต์ชยา กุลวงศ์ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 21:55 #00029-008844 ดุษฎี วิจิตรสมบัติ TNBIKE TRAT EASTERNMOST Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 พีระฉัตร พุกพิพัฒน์ woodland cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 21:37 #00029-008842 ณัฐวุฒิ พุกประทุม Aroonsilp Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 21:44 #00029-008843 ปรเมศวร์ ชุมพล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 21:44 #00029-008843 ซูพียัน สิงมะเมิง ฟิชเชอร์แมนเฟรนดีสุราษฎร์ธานี-AeroUP Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland Giant amorn Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 สามารถ ภู่โต E N K K U ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:59 #00029-008841 เอก อินทรโฆษิต ENKKU ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:49 #00029-008839 ภัทรพงษ์ หาญพนม HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:47 #00029-008838 วินัย โพธิพัฒน์ อิสระ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:49 #00029-008840 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:35 #00029-008837 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 20:20 #00029-008835 อรุณ วรากรกูล Holiday bao bao ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 15:21 #00029-008817 กฤตภาส สุระการ ทีมคันน่อง&HSR SPEED F_CKING RAIL Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 19:58 #00029-008832 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 19:48 #00029-008830 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ ปราจีนบุรี กองทัพบก ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 19:48 #00029-008830 ทรัพย์สงกรานต์ โพธิ์สิงห์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 19:43 #00029-008829 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี Chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:55 #00029-008828 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:55 #00029-008828 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 จักรพันธุ์ อินทรคล้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com(B) ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.comA ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 18:08 #00029-008826 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 17:30 #00029-008824 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย โคกกะเทีโคกกะเทียมวิทยาลัย ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 16:53 #00029-008823 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 16:47 #00029-008822 พุฒธิพงศ์ นวลน้อย PLANNN RIDERS Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 16:38 #00029-008821 สุทธิพงษ์ ไตรเนตร SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 13:50 #00029-008708 ธนพล คงสมบูรณ์ - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 15:34 #00029-008818 วรากร ดวงเเก้ว วารีภิรมย์ bike service mind ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 11:17 #00029-008614 Mahama Jano SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:35 #00029-008733 อัษฎาพงศ หนุนดี GSB13FNC Bikefiction Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 15:19 #00029-008816 มัลลิกาณ์ ศรีสุพัฒนะกุล กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 ภูดิส เชื้อสุวรรณ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:56 #00029-008795 ไกรสร พิมพาพร HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:51 #00029-008814 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี. ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:51 #00029-008814 กีรติ สุขประสาท KAZE CustomFactory Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:34 #00029-008813 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:08 #00029-008812 สมเกียรติ สงพะเนาว์ กรรณิการ์L&H Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 14:07 #00029-008811 กิตติ ยิ้มพงษ์ อ่างทองไบค์ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:13 #00029-008807 อำนาจ เสาวรส - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:40 #00029-008810 Phuwadol Kotprom Hero Bike ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:13 #00029-008807 ธนกมล บัวแย้ม กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 10:08 #00029-008783 อภิชา เดชวิเศษ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:12 #00029-008805 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:12 #00029-008805 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:13 #00029-008806 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 13:12 #00029-008805 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 09:05 #00029-008728 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 10:08 #00029-008783 วิชัย ชะรอยรัมย์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:52 #00029-008801 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:42 #00029-008800 วิศณุ กลอนผา สอ.รฝ ขยับดากยามเย็นสโมสรจักรยานบางพระ ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:13 #00029-008798 ศุภเดช มีทอง GSB 13 F์NC Bikefiction Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:20 #00029-008799 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:20 #00029-008799 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:05 #00029-008796 ไชยยันต์ พิทักษ์พรชัย SCT ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:08 #00029-008797 ศราวุทธ สร้อยยังสุข โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:05 #00029-008796 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 12:05 #00029-008796 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:51 #00029-008794 เอกบุรุษ วงศ์อินทร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:51 #00029-008794 ชยพร บุญฤทธิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:38 #00029-008792 รุจิรัสย์ ทองโรจน์ Woodland Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 19:30 #00029-008763 ณฐพร คงสุข Gsb13Fnc Bikefiction Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:38 #00029-008793 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:26 #00029-008790 ธัญญารัตน์ บุษยาตรัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:26 #00029-008790 จุฑาทิพย์ วงษ์ษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:21 #00029-008789 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 10:45 #00029-008786 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 11:02 #00029-008788 สวัสดิ์ นิลศร อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 10:45 #00029-008786 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 09:10 #00029-008780 อนันตชัย ชื่นอารมย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 09:10 #00029-008780 นพัชนันต์ สงวนพงศ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 09:10 #00029-008780 ธนากร มาลัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 14:15 #00029-008548 วุฒิกร ลิ้นทอง ไม่มี ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 09:19 #00029-008782 ธนวัฒน์ รื่นนิมิตร Ayutthaya family Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 07:43 #00029-008777 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ CHID CHOM CAFE Khao yai Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:08 #00029-008770 ศิรวิทย์ ถนอมจิต TNBIKE TRAT EASTERNMOST Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 07:16 #00029-008774 จิตราพร สายสิงห์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 06:29 #00029-008773 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2565 06:29 #00029-008773 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:55 #00029-008772 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Chaoyang ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:29 #00029-008771 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:08 #00029-008770 รัชชานนท์ ไข่แก้ว TNBIKE TRAT EASTERNMOST Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:08 #00029-008770 ปวริศ กนกอังกูร TNBIKE TRAT EASTERNMOST Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 22:08 #00029-008770 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKE TRAT EASTERNMOST Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:33 #00029-008768 ชัยทัต ชมเสาร์หัศ อรุณศิลป์ พงศ์ไบค์นครปฐม อักษะ2000 ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:34 #00029-008769 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:33 #00029-008768 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อรูญศิลป์ พงศ์ไบค์นครปฐม อักษะ2000 ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:26 #00029-008767 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:11 #00029-008765 นนนน เลิศอริยกฤต โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 21:17 #00029-008766 กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport X วัยรุ่นมาสเตอร์สายขิง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 20:15 #00029-008764 ทิพย์กมล คงวิเชียร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:39 #00029-008687 ประเสิรฐ รัตนภูมิ วารีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 20:15 #00029-008764 ปริญญา ศรีงาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:39 #00029-008687 จักรรัตน์ จุลโกศัย project b wareephirom เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 20:15 #00029-008764 ศุภณัฐ กุมรัมย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:39 #00029-008687 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:39 #00029-008687 อนันต์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 13:16 #00029-008707 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 18:48 #00029-008761 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 18:48 #00029-008761 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 18:05 #00029-008760 ชาลี จันท้วม SKD bike team ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 17:57 #00029-008759 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 17:57 #00029-008759 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 16:25 #00029-008758 สุพจน์ ศรีไพรวรรณ์ AmsbikeCyclingpart ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 16:16 #00029-008757 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยานไบค์เน็ต trinx Chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:04 #00029-008725 วณพล อินทร์สุวรรณ์ เขาเขียวมิตซูชลบุรี ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 15:49 #00029-008756 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 15:49 #00029-008756 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:04 #00029-008725 ชาตรี ภัทราวุธ เขาเขียวมิตซูชลบุรี ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 15:00 #00029-008753 โชคชัย สิทธินิธิกุล Cherry bike cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 11:13 #00029-008736 วราวุธ ป้องป้อม Limitless เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 11:13 #00029-008736 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Limitless ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 14:51 #00029-008752 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 14:45 #00029-008751 อนุชิต วิรัตน์ SKD BIKE TEAM ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 14:44 #00029-008750 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 14:01 #00029-008749 อานนท์ พึ่งภิญโญ HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 13:42 #00029-008746 อาทิตติยา ปิดตานัง Singhabikeclub Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 13:52 #00029-008748 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 13:43 #00029-008747 ณัฐวุฒิ สุขถาวร SKD Siamfirst Group ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 13:41 #00029-008745 ธานี แซ่ฉั่ว HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 นิธิ แสนอาจหาญ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 ณพวัฒน์ สร้อยทอง LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 จิรกฤต อาจเมือง LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 รักษ์ชนม์​ คอยชื่น​ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 ธีรวิทย์ เหลาโชติ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 พรเทพ ทัพศิริ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 รพีพงศ์ ประเสริฐนิจกุล LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:54 #00029-008743 ธนกฤต สุทธิวัฒนา LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 12:50 #00029-008742 อำนาจ บัวลอย HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 11:23 #00029-008738 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 11:18 #00029-008737 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:38 #00029-008734 จิรพัชร์ เเข่งขันดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:12 #00029-008730 สมชาย เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:12 #00029-008730 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:12 #00029-008730 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:12 #00029-008730 ธนภัทร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:18 #00029-008731 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 10:03 #00029-008729 ชวนากร เปลี่ยนศรี TKT Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:21 #00029-008726 วสันต์ บู่มา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:21 #00029-008726 อนันตชัย สาลี SKD bike term ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:21 #00029-008726 สมพงษ์ อินสว่าง SKD Bike Team ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:21 #00029-008726 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2565 08:21 #00029-008726 สุรชัย หวังปัญญา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 22:41 #00029-008724 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 22:29 #00029-008723 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:11 #00029-008716 วรัญญู แสนสมบัติ ร.รทวีเอสซีวิทยาเชียงราย ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:28 #00029-008719 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:28 #00029-008719 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:24 #00029-008718 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:17 #00029-008717 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 20:05 #00029-008715 อาทิตย์ สถาปนรัตน์กุล Beazebobbike&รร.กีฬากรุงเทพ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 19:54 #00029-008714 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 16:54 #00029-008712 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCING TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 15:49 #00029-008711 อนัน มีมูซอ SKD BIKE TEAM ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 15:42 #00029-008710 พิชิต น้อยวงค์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 15:42 #00029-008710 ปราการ ไม้จันทร์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 14:16 #00029-008709 ธนากฤต อานอ่อน เนินนุ่ม CYCLING BIKE TRAIL ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 12:56 #00029-008704 ถิรวัฒน์ จันทร์สว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 13:09 #00029-008706 ขันธ์นาค ไทยกล้า สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 13:00 #00029-008705 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 12:27 #00029-008702 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 12:27 #00029-008702 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 11:58 #00029-008701 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 11:55 #00029-008700 รัชพล พูลทองคำ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 11:39 #00029-008699 ประสิทธิ์ งามสมพล ทีมจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 10:06 #00029-008697 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:24 #00029-008695 วีระชัย จุฬารมย์ Submarine Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 จิรครินทร์ ทิพย์พรม LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Chaoyang Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 สมรัก หมอประกอบ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 09:13 #00029-008694 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 08:50 #00029-008693 ธนพนธ์ วงศ์หล้า ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 08:28 #00029-008692 สิทธิกร สันดร Picasso Bike Thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2565 04:53 #00029-008690 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 21:22 #00029-008689 ทรัพย์อำนวย ศรีชม Submarin Cycling Culb Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 21:16 #00029-008688 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 14:05 #00029-008659 ณัฐธเดชน์ ธนาธิปไชยนันท์ Soitan BKK Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:14 #00029-008686 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 20:05 #00029-008685 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 19:55 #00029-008684 กษิติ นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 19:55 #00029-008684 กษิดิ์เดช นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 13:30 #00029-008679 มัณฑนศิลป์ รื่นสุข Angthong Asia Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 17:57 #00029-008683 ธิษตยา ผลประดิษฐ์ GSB13FncBikefiction Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 17:26 #00029-008682 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Soul Rider Chiangmai ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 16:37 #00029-008681 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 13:19 #00029-008678 ราชพันธ์ สกุลณา Heavy​ Series​5 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 13:19 #00029-008678 บุณยกร สกุลณา Heavy​ Series​5 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 11:20 #00029-008675 มนต์ชัย คำปนารถ Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2565 12:22 #00029-008676 วีณา แต้มจันทร์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 23:59 #00029-008673 ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 21:39 #00029-008672 สุพจน์ กลิ่นเกลี้ยง F.A.T ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 20:42 #00029-008671 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 20:16 #00029-008669 กฤษฏา พันไผ่ MHP cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 20:14 #00029-008668 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 20:16 #00029-008669 นิพันธ์ จันทร์ศรี MHP cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 20:14 #00029-008668 มยุรี พูลสวัสดิ์ Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2565 10:55 #00029-008667 อนุรักษ์ กันขุนทด สมาคมจักยานกำแพงเพชร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 22:16 #00029-008634 สิทธิเดช มาแก้ว PLANNN RIDERS Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 21:47 #00029-008665 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 21:15 #00029-008664 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 21:15 #00029-008664 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 21:15 #00029-008664 ขุน ศิริ Liberty Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 20:58 #00029-008663 ปุรเชษฐ์ ลุงไธสง Chaipanitracingteam ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 20:27 #00029-008662 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 11:11 #00029-008656 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Perfect ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 15:46 #00029-008660 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 15:46 #00029-008627 เกรียงไกร ขันทอง สมาคมกีฬาจักรยานอุบลฯ (UBCA) Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 12:38 #00029-008657 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย - ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:00 #00029-008537 ธัญชนก จินาภิรมย์ Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:27 #00029-008655 ยุทธพล ปทุมเพชร Stay Strong Thailand เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:27 #00029-008655 พิชญะธิดา ปทุมเพชร Stay Strong Thailand ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:27 #00029-008654 วีระ เบ้าเงิน หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:18 #00029-008652 เสนอ อาจเอื้อ หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:19 #00029-008653 อานนท์ กลมกล่อม MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:09 #00029-008651 ประวัติ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 10:09 #00029-008651 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 09:49 #00029-008650 วิทวัส วงษ์ศิลา Madamefin Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 09:49 #00029-008650 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 09:49 #00029-008650 นวพล กาสา MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 09:44 #00029-008649 เนย แสงจันทร์ ขุนหลวงพิทักษ์อาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 09:19 #00029-008648 ประพัฒน์ กตัญญสูตร D&Q team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 08:57 #00029-008647 ธัญญพัทธ์ กตัญญสูตร D&Q team ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2565 05:59 #00029-008646 ปรีชา คงปลี Only You Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 19:27 #00029-008645 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 14:35 #00029-008644 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 12:44 #00029-008641 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 13:39 #00029-008642 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 12:35 #00029-008640 อภิสิทธิ์ บุญสืบ สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 11:04 #00029-008638 เอกภพ รอเซ็น COMP MOTO CYCLING TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 10:50 #00029-008637 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 14:28 #00029-008550 ฐนพล ชาญอนุเดช - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2565 09:24 #00029-008636 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ อิสระชล ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 16:49 #00029-008630 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool aroonsilp Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 19:38 #00029-008633 ทมพรรณ ฉายาวัฒนา Juicygang Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 19:38 #00029-008633 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 18:34 #00029-008631 ณัฐพร มะลิบุญ แม่จำลองขนมหวาน & Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 16:15 #00029-008629 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 14:43 #00029-008624 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 14:38 #00029-008623 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 14:08 #00029-008621 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:36 #00029-008620 เอกวิทย์ พละโย สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 เผด็จ ยินดี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 ณัฐกานต์ วัฒนากลาง Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 ศรัณยพงศ์ ขำศรี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 วิทยา แพงป้อง HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 กิตติ นิ่มนวล Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 วันเฉลิม บัวคำ Hcctปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 13:08 #00029-008618 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 บัญชา บรรดาพิมพ์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ไววิทย์ ติวัน Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ธีระ นิ่มเทียน Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Prime 19 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:58 #00029-008536 ไมตรี ธนประสิทธิ์พัฒนา Gemburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 พชร หอมประไพ Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:58 #00029-008536 สงค์ ธรรมมุทิศ โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 ยุวดี ภูสีน้ำ Prime 19 ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 09:37 #00029-008598 เสรี มณีโชติ Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 06:12 #00029-008595 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2565 06:22 #00029-008596 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี CHAOYANG พงศ์ไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 23:21 #00029-008591 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:54 #00029-008583 ชีวานนท์ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:54 #00029-008583 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:54 #00029-008583 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:52 #00029-008582 พีรพล สำรวย Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:52 #00029-008582 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 21:42 #00029-008580 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:54 #00029-008574 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:18 #00029-008570 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:18 #00029-008570 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:18 #00029-008570 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:14 #00029-008569 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:07 #00029-008568 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 20:05 #00029-008567 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 19:57 #00029-008566 ไกรสร จงประเสริฐ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 19:57 #00029-008566 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 15:51 #00029-008554 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 15:51 #00029-008554 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 18:40 #00029-008562 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 15:05 #00029-008552 นภดล ฤกษ์งาม TTL_POWER & KPB Bike ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:58 #00029-008536 ธนเดช เจริญพร โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:58 #00029-008536 อุดมศักดิ์ ชัยยะ โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:58 #00029-008536 สำรวย นูรักษ์ โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:47 #00029-008534 ศุภพงษ์ แสงขัติ เนินนุ่ม cycling bike trail ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:29 #00029-008544 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย (PWT-FACTOR) Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:31 #00029-008545 ปวินท์สรรค์ จิตต์มั่นการ BOX & CO ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:12 #00029-008540 ไตร รัตนโชติ Soitan BKK Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:18 #00029-008542 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 13:04 #00029-008538 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend กองบิน 46 พิษณุโลก ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:47 #00029-008535 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง ธกส ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:43 #00029-008532 จิรารัตน์ ลีละประยูร lensocycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:46 #00029-008533 กิตติพล จันทวงศาทร นภาวรรณ ยูริช็อป เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:28 #00029-008529 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ TN ศรีมหาโพธิ์ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:28 #00029-008530 พิมพิดา ลีละประยูร Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:30 #00029-008531 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2565 12:28 #00029-008528 ธีรพล ทวีสกุลสุข คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST