วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม สถานะ
16 มิ.ย. 2564 10:55 #00003-000292 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี IP เปอร์ซูทบุคคล 2 กม : รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
SH สแครซ 10 รอบ : รุ่นยุวชนชาย
TP ทีมเปอร์ซูท : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 12:06 #00003-000249 ธนภัทร จันทรสาขา จักรยานกองทัพบก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 12:06 #00003-000249 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ จักรยานกองทัพบก TT ไทม์ไทรอัล 1 กม : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
SP สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
KR คีริน : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
TS ทีมสปริ้นท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 12:06 #00003-000249 จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก TT ไทม์ไทรอัล 1 กม : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
SP สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
KR คีริน : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
TS ทีมสปริ้นท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 12:06 #00003-000249 สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก IP เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
SH สแครซ 20 รอบ : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 12:06 #00003-000249 เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก TT ไทม์ไทรอัล 1 กม : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
SP สปรินท์ : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
KR คีริน : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
TS ทีมสปริ้นท์ : รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 10:04 #00003-000248 ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคที่2 TT ไทม์ไทรอัล 1 กม : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
IP เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. : รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST